Praktijkvoorbeelden

Besluitvorming in groepen

Ik faciliteerde voor een team van zestien mensen uit vier verschillende bedrijfseenheden een, op het nemen van beslissingen gericht, strategisch planningsproces. Door de economische druk had de groep een beperkt aantal opties met betrekking tot de diensten die ze in de toekomst zouden kunnen aanbieden. De middelen waren schaars en alle teamleden begrepen dat investeren in het ene initiatief automatisch betekende dat er minder middelen beschikbaar zouden zijn voor andere initiatieven.
Twee teamleden waren het niet eens met een voorstel om een nieuwe dienst toe te voegen, één lid onthield zich van stemming en de andere dertien leden steunden het voorstel van harte. Nadat ze hadden gehoord wat de anderen vonden waren de tegenstanders van het voorstel bereid om op de Schaal van Instemming een hogere waarde te kiezen. Ze hadden de behoeften van de anderen gehoord en begrepen. Daarnaast was het van cruciaal belang dat de mensen die voor het voorstel waren de behoeften achter het tegenstemmen hoorden en in verbinding konden komen met die gevoelens en behoeften. De behoeften achter zowel instemming als verwerping zijn belangrijk. Alle deelnemers moet de kans krijgen om niet alleen hun gedachten, maar ook hun gevoelens en behoeften te uiten. Zo was er een teamlid dat zijn zorgen uitte dat hij, als het voorstel werd aangenomen, vanwege zijn opleiding niet zou kunnen bijdragen het nieuwe dienstenprogramma. Na zijn zorgen te hebben gehoord, verzekerde alle andere teamleden hem dat ze het volste vertrouwen hadden in zijn professionele kwalificaties.

Deze kwestie verkeerde al vier jaar in een patstelling. De groepsleider was van mening dat zowel de genomen beslissing als de toegenomen groepscohesie te danken was aan het gebruikte model en het gehanteerde proces van het benoemen van en het verbinding maken met gevoelens en behoeften. Hij liet me later in een e-mail weten dat de sessie naar zijn smaak een ‘keerpunt in de geschiedenis’ van zijn afdeling was geweest.


Met toestemming van de uitgever overgenomen uit: Marie Miyashiro - De empathiefactor - Uitgeverij Business Contact – ISBN 978 90 470 0518 6 - www.businesscontact.nl


Dit boek is te koop in de webwinkel.


Meer praktijkvoorbeelden

Informatie over trainingen

Downloaden herinneringskaartjes

Vul hier je e-mailadres in voor de nieuwsbrief:
logo CNVC De trainers van Ai-opener zijn gecertificeerd door het 'Center for Nonviolent Communication'..

KMO