Over Ai-opener

Opleidingsinstituut Ai-opener is in 2004 opgericht door Martin van der Meulen en beoogt 'het verbindend vermo­gen van mensen, teams en organisaties te vergroten met als doel effectievere samenwerking en meer welzijn'. Dit doen wij door mensen te trainen in Verbindende Communicatie of Geweldloze Communicatie, ontwikkeld door Marshall Rosenberg.


De pijlers van dit gedachtegoed zijn:

  1. helderheid over welke behoeftes/waarden voor mij het belangrijkst of meest essentieel zijn
  2. empathie voor de behoeftes/waarden die voor de ander het belangrijkst of meest essentieel zijn
  3. welke stap(pen) we kunnen zetten om tot een win-win te komen


Vandaar de naam Ai-opener waarbij 'Ai' staat voor harmonie en verbinding.


Om invulling te geven aan onze missie biedt Ai-opener de volgende diensten aan:


Algemene voorwaarden
Privacy reglement
KlachtenreglementVul hier je e-mailadres in voor de nieuwsbrief:
logo CNVC De trainers van Ai-opener zijn gecertificeerd door het 'Center for Nonviolent Communication'..

KMO