logo

Constructief ruziemaken - tweedaagse

Leer je eigen patronen rond ruziemaken herkennen om bewust te kunnen gaan kiezen voor woorden en gedrag dat bijdraag aan het behouden of herstellen van de verbinding op de momenten waarop het ertoe doet.

Bij ruzie of onenigheid willen we vaak dat de ander verandert. Met het proces van Geweldloze Communicatie kunnen we onderzoeken wat we zelf kunnen doen om bij te dragen aan samenwerking en verbinding. Het helpt ons zoeken naar oplossingen die voor alle betrokkenen werken.

Los van de harmonie en verbinding die ‘constructief ruziën’ op kan leveren, heeft het ook een positieve invloed op eventueel aanwezige kinderen in een gezin. De manier waarop ouders/volwassenen omgaan met meningsverschillen en ruzies kunnen het gedrag van kinderen sterk beïnvloeden.

Inhoud

Tijdens deze tweedaagse training:

  • Leer je de gereedschappen van Geweldloze Communicatie in te zetten tijdens de gesprekken in je privéleven met partner en/ of binnen je gezin. Leer je je inleven (in de ander(en) en jezelf) en verbinden met ieders diepere waarden en behoeftes.
  • Krijg je helderheid over het nemen van je eigen verantwoordelijkheid en de grenzen daarvan.
  • Ontwikkel je je vermogen om van (schijnbaar) tegengestelde belangen te komen tot oplossingen waarin alle betrokkenen zich kunnen vinden.

Het model van Geweldloze Communicatie, ontwikkeld door Marshall Rosenberg, is de rode draad bij deze training. Deelnemers gaan vooral zelf aan de slag met hun eigen privésituaties.

Met als resultaat

Verbindende interacties met partner, gezinsleden en/ of anderen in je (privé)omgeving.

Voor wie

Iedereen die wil leren om in zijn privéleven vanuit verbinding en met meer helderheid te communiceren en nieuwsgierig is naar Geweldloze Communicatie.

Data en locatie

Praktische informatie

Niveau: Basis
Voorkennis: Er is geen eerdere training in Geweldloze Communicatie nodig om deze training te volgen.
Contacturen: 13
Voorbereidingsuren: Geen

Prijs voor particulieren € 295,-, voor ZZP-ers € 425,- en voor deelnemers van wie de organisatie betaalt € 800,-. Deze bedragen zijn vrijgesteld van BTW. Dit is inclusief consumpties, lunches  en studiematerialen.

Wil je contact met ons op nemen als de financiën een belemmering vormen voor jou of je organisatie om deel te kunnen nemen aan de training? Wij staan ervoor open om daar een gesprek over te voeren omdat onze intentie is om bij te dragen aan een wereld die voor iedereen werkt.

Deelnemers uit België kunnen voor deze opleiding een subsidieaanvraag doen bij de kmo-portefeuille en zo tot 30% van het nettobedrag laten subsidiëren.

Het maximum aantal deelnemers is 12.

Meer informatie

Bel (06-123 456 75) of mail ons voor meer informatie.

Live Webinars NIEUW
Om bij te kunnen blijven dragen aan groei en ontwikkeling geven we nu ook 'onlive' trainingen.
Naar live-webinars