logo

Corona-bepalingen bij fysieke trainingen

(aangepast 13 november 2021)

Alle live trainingen kunnen, met het in acht nemen van de recente Corona maatregelen, doorgang vinden. Wij volgen hierin de richtlijnen van de overheid. Wij conformeren ons daarbij aan de regels van de locatie. Je kunt op basis daarvan een locatie kiezen die bij je past.

Met deze bepalingen willen we elkaar als trainers en deelnemers zoveel mogelijkheid duidelijkheid geven en eraan bijdragen dat een virus zich niet verder verspreidt.

Wat verwachten we van jou?

Bij inschrijving voor een training in levenden lijve verklaar je je te zullen houden aan de geldende RIVM- en overheidsrichtlijnen.
Voor onze werkbaarheid verzoeken wij je op de site van de locatie te checken wat de huidige maatregelen bij de betreffende locatie zijn.  Als het jou, om wat voor reden dan ook, niet lukt om je aan deze richtlijnen te houden, vertel je dat zo snel mogelijk aan de trainer en/of de mede-cursisten). Je bent dan bereid om te overleggen over een oplossing die voor alle betrokkenen werkt.

Als jij of een huisgenoot last hebt van verkoudheidsverschijnselen, benauwdheid of koorts, blijf je thuis en breng je de trainer van deze beslissing op de hoogte.

Wat mag je van ons verwachten?

Locatie
Wij zorgen voor een locatie waar wij voldoende afstand kunnen garanderen om veilig en ontspannen te kunnen werken.

Annuleringsregeling
De komende tijd willen we soepel omgaan met onze annuleringsregeling. Als je besluit om thuis te blijven vanwege klachten die misschien te maken hebben met Corona gerelateerde klachten, dan kun je  het deel van de training dat je mist op een later moment inhalen. Je betaalt daarvoor dan alleen de verblijfkosten extra.

Ai-opener voert zo goed mogelijk en met gezond verstand de maatregelen uit die de trainingsplek en de richtlijnen van RIVM voorschrijven. Ai-opener aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gedrag van andere deelnemers.

Informatie

Als je vragen of opmerkingen hebt over deze bepalingen kun je contact met ons opnemen door een mail te sturen aan info@ai-opener.nl.

Live Webinars NIEUW
Om bij te kunnen blijven dragen aan groei en ontwikkeling geven we nu ook 'onlive' trainingen.
Naar live-webinars