logo

Jaaropleiding De Reis (35)

In het hart van Geweldloze Communicatie schuilt de intentie om te leven vanuit verbinding. Verbinding met mijn eigen behoeften en die van anderen. Dat is simpel, en niet eenvoudig.

Iedereen die wel eens een training in geweldloze communicatie heeft gevolgd, weet hoe lastig het soms kan zijn om dát waar je enthousiast over bent geraakt, een plek te geven in je leven. De Reis is een training gegeven in twaalf dagen verspreid over meerdere maanden, met tussentijdse intervisie-momenten in kleinere groepjes. De training is erop gericht om het proces van Geweldloze Communicatie op een diepgaand niveau te leren en te leven. We onderzoeken de verschillende kanten van Geweldloze Communicatie afzonderlijk én verbinden deze met de verschillende aspecten van ons leven: de waarden van waaruit ik wil leven, het soort relaties waaraan ik wil bijdragen, de oordelen die me hierbij in de weg staan en de communicatie met de mensen met wie ik samenleef en samenwerk. In de loop van de training merken deelnemers dat geweldloze communicatie meer en meer een beoefening in ieder moment wordt, dan een ideaal in de toekomst.

 

“Het doel is niet om perfect te worden. Het doel is om in toenemende mate minder dom te worden.”

Marshall B. Rosenberg

 

Reisplan

Het reisplan van de training ziet er als volgt uit:

Blok 1 ‘Op weg’
Hier komen onze wegen samen: Iedere deelnemer stippelt zijn haar eigen pad uit voor de reis én we verbinden ons in verschillende oefeningen met de gezamenlijke tocht.

Blok 2 ‘De afdaling’
Tijdens deze tweedaagse ga je aan de slag met de oordelen over jezelf en wat die zeggen over jouw dieperliggende gevoelens en behoeften. En we oefenen met het voeren van gesprekken waarin die oordelen de kop op kunnen steken.

Blok 3 ‘Door berg en dal’
Dit derde blok is vooral gericht op het ophelderen van de ideeën en beelden die je hebt bij relaties (met familie, een partner of in werk) en over jezelf en anderen daarbinnen. We onderzoeken het effect hiervan op die relaties en oefenen met communicatie hierover.

Blok 4 ‘Op eigen kracht’
Gedurende het vierde blok ligt de nadruk op het ervaren van jouw kracht, en de mogelijkheden die ontstaan als je krachtig kwetsbaar contact aangaat. We gaan aan de slag met wat jij in de wereld neer wilt zetten op persoonlijk en/of professioneel terrein.

Blok 5: ‘De terugkeer’
Het afsluitende blok is gericht op het integreren van het geleerde door stil te staan bij je eigen reisverhaal, oefeningen te herhalen, nieuwe onderwerpen aan te boren en te bepalen: hoe ga ik dit concreet vormgeven in mijn dagelijks (werk)leven?

Voor wie

Als je enthousiast bent over geweldloze communicatie, tenminste 4 dagen Geweldloze Communicatietraining hebt gevolgd én merkt dat je toe bent aan verdieping en ondersteuning bij het praktiseren van verbinding in jouw leven, dan is deze training op jouw lijf geschreven.

Reisdoelen

Je bent van harte welkom op deze reis als je één of meer van de volgende doelen hebt:

  • Je wilt je bewustzijn over jezelf en je handelen vergroten
  • Je wilt Geweldloze Communicatie inzetten in je werk (bijvoorbeeld als trainer, verpleegkundige, consultant, leidinggevende, leraar, coach, opbouwwerker, ondernemer etc.)
  • Je wilt je (professionele) relaties verdiepen en daarbij Geweldloze Communicatie toepassen
  • Je wilt in het ‘hier en nu’ je eigen behoeften helder neerzetten én open blijven voor de behoeften van de ander in een ondersteunende groep
  • Je wilt een stap maken om gecertificeerd trainer te worden

Vorm van de training

In de training gaat het erom Geweldloze Communicatie te leren, te integreren en te leven. Daarom zal de nadruk tijdens alle oefeningen en interacties liggen op het toepassen van het proces van Geweldloze Communicatie én het bewustzijn daarvan voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling.

We zullen afwisselend werken met de gehele groep, in kleine groepjes, tweetallen en individueel. Er zullen intervisie groepen worden gevormd waarmee ook tussen de blokken wordt gewerkt aan de thema’s die op dat moment aan de orde zijn.

Informatie over de trainer

Mijn naam is Dionne Verbeet. Tijdens mijn studie ontdekte ik wat ik belangrijk vind: door te luisteren helderheid laten ontstaan waardoor iemand vanuit eigen ingevingen in beweging kan komen. Het gedachtegoed van Marshall Rosenberg, Geweldloze Communicatie, raakt me zeer vanwege de verdieping van luisteren die ik ervaar en de kansen die ik zie om elkaar te (gaan) begrijpen. Vanuit dit enthousiasme neem ik jullie graag mee op reis.

 

 

 

Praktische informatie

Aantal deelnemers: maximaal 16

Niveau: Verdieping
Voorkennis: Minimaal 4 dagen eerdere training in Geweldloze Communicatie bij een gecertificeerde trainer.
Contacturen: 85
Voorbereidingsuren: ± 25

Locaties en data:
De locatie van de training is Gebouw De Heuvel Rotterdam.
Blok 1: 2 t/m 4 oktober 2022
Blok 2: 10 en 11 november 2022
Blok 3: 18 en 19 december 2022
Blok 4: 30 en 31 januari 2023
Blok 5: 16 t/m 18 maart 2023

Tijdstippen:
Blok 1 en 5 starten om 10.00 uur op de eerste dag en eindigen om 16.00 uur op dag drie. Blok 2, 3 en 4 beginnen iedere dag om 9.30 uur en eindigen om 17.00 uur.

Prijzen:

De deelnameprijs voor ‘De Reis’, bestaande uit 12 dagen training, bedraagt voor particulieren € 1.975,-. Voor deelnemers van wie het bedrijf/de organisatie deelname betaalt is de prijs € 4.250,- (vrijgesteld van BTW). Als je zelfstandige bent (ZZP-er, freelancer etc.) bedraagt het tarief € 2.750,-(vrijgesteld van BTW).
Prijs is inclusief koffie, thee en lunch.

Wil je contact met ons op nemen als de financiën een belemmering vormen voor jou of je organisatie om deel te kunnen nemen aan de training? Wij staan ervoor open om daar een gesprek over te voeren omdat onze intentie is om bij te dragen aan een wereld die voor iedereen werkt.

Deelnemers uit België kunnen voor deze opleiding een subsidieaanvraag doen bij de kmo-portefeuille en zo tot 30% van het nettobedrag laten subsidiëren.

Inschrijving:

Ai-opener ontvangt je inschrijving graag vier weken voor aanvang van de training ter ondersteuning van de planning. Je schrijft je in door een aanbetaling van € 100,- over te maken en het inschrijfformulier in te vullen en te sturen naar info@ai-opener.nl.

Annulering:

  • Bij annulering door de deelnemer voor vier weken voor aanvang van de training wordt het betaalde bedrag teruggestort minus de aanbetaling van € 100,-.
  • Bij annulering na vier weken voor aanvang van de training wordt het betaalde bedrag minus de aanbetaling van € 100,- teruggestort als je zelf een andere betalende deelnemer vindt of je plaats door iemand van de wachtlijst kan worden ingenomen.

Meer informatie

Voor praktische informatie over jaartraining De Reis kun je contact opnemen met Ingrid Bouland op 06-123 456 75 of een e-mail sturen naar info@ai-opener.nl. Voor inhoudelijke informatie kun je bellen met Dionne Verbeet op 06-29158184.

Live Webinars NIEUW
Om bij te kunnen blijven dragen aan groei en ontwikkeling geven we nu ook 'onlive' trainingen.
Naar live-webinars