logo

Leergang Verbindende Communicatie in het Onderwijs

Inleiding

Een school is een oefenplaats waar zowel kennis als sociaal-emotionele vaardigheden geleerd kunnen worden. Het doel is kinderen en jongeren te ondersteunen om straks op hun eigen manier deel te kunnen nemen en bij te kunnen dragen aan een maatschappij waarbinnen iedereen ertoe doet.

Hoe doe je dat nou in de dagelijkse praktijk? Het dagelijkse leven op school bestaat voor een groot deel uit ontmoetingen tussen mensen. Het samenzijn met en lesgeven aan verschillende personen met uiteenlopende karakters en behoeften levert met regelmaat wrijving op.

De intentie en de vaardigheden die verbindende communicatie aanreikt stellen volwassenen in staat om de waarden van dit gedachtegoed voor te leven en te integreren in de structuur van het onderwijs.

Inhoud

Blok 1 – Relatie leerkracht met zichzelf

We nemen onszelf mee in elke situatie. De persoon (leerkracht, docent, IB’er, directeur…) maakt het verschil! Meer inzicht en begrip over jezelf, vergroot de kans op meer begrip voor een ander. Vandaar dat we starten met ‘zelfverbinding’. Vragen zoals: Wie ben ik? Wat vind ik belangrijk? Wat vind ik lastig? Wat wil ik leren? komen in dit blok aan de orde.

Blok 2 – Relatie leerkracht met en tussen kinderen/jongeren

We zoomen in op de relatie tussen leerkracht en kinderen/studenten en kinderen/jongeren onderling. Onderwerpen die bijvoorbeeld aanbod komen zijn: motivatie, conflicthantering, leiderschap, groepsvorming, kind/student-gesprekken en onderwijsaanbod.

Blok 3 – Relatie leerkracht met ouders en collega’s

Conflicten zijn inherent aan contact. Op de momenten dat we flow en gemak ervaren binnen de communicatie met anderen is het vaak gemakkelijk om samen te werken. Of een samenwerking echt goed functioneert blijkt vaak pas op het moment dat er conflicten ontstaan. We oefenen in dit blok de vaardigheden die bij dragen om door conflicten heen te bewegen. Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn bijvoorbeeld: win-win, oudergesprekken, feedback geven en ontvangen, leerlingbesprekingen en besluitvorming.

Integratiedag –  Verbindende Communicatie binnen de school

Deze dag kijken we terug en vooruit. Waar staan we nu en waar willen we nog naartoe? Ook is er ruimte voor intervisie op basis van Verbindende Communicatie. We delen ervaringen en praktijkvoorbeelden.

Wat levert deze training je op?

Je gaat zien dat gedrag informatie geeft over wat jijzelf of een kind/ ouder/ collega belangrijk vindt of nodig heeft.

Je kunt verbindende gesprekken voeren met leerlingen, ouders en collega’s waarbij je oog hebt voor zowel je eigen belangen als die van de ander(en).

Je ervaart meer rust en ruimte in jezelf, ook in omstandigheden die voor jou uitdagend zijn.

Voor wie?

Iedereen die werkt in het onderwijs (PO, VO en alle vormen van hoger onderwijs) die zijn/haar kennis en ervaring met Verbindende Communicatie wil verdiepen. Het gedachtegoed verder wil integreren in z’n dagelijkse onderwijspraktijk.

Om deel te kunnen nemen aan deze leergang, vragen we een minimale ervaring van een tweedaagse introductietraining Verbindende Communicatie.

Trainers

Deze training wordt gegeven door Eva Maria Schneijderberg en Irma Bergmans.

Eva Maria is internationaal gecertificeerd trainer Nonviolent Communication bij Ai-opener en werkt als inval leerkracht PO en gastdocent op Hogeschool Rotterdam.

“Na mijn kennismaking met Geweldloze Communicatie was ik al snel enthousiast door de nieuwe mogelijkheden die ik zag om bij te dragen aan harmonie en verbinding. Geweldloze Communicatie ondersteunt mensen bij het ontwikkelen van begrip en vaardigheden waarmee ze bij kunnen dragen aan een wereld/ omgeving die voor iedereen werkt. Het onderwijs is voor mij dan ook een dankbare plek om mensen te inspireren met Geweldloze Communicatie en daarmee een bijdrage te kunnen leveren aan de toekomst.”

Irma is vanuit passie voor verbinding en gedragsverandering De Verbindingsfirma gestart. Ze traint, coacht en bemiddelt, gebaseerd op het gedachtegoed van Verbindende Communicatie met name in het onderwijs.

“Ik ben van jongs af aan geïnteresseerd in het gedrag van mensen. Na de opleiding Leerkracht Basisonderwijs en daarna de studie Orthopedagogiek heb ik ruim twintig jaar gewerkt als Intern Begeleider in het speciaal onderwijs. In 2010 las ik het boek Geweldloze Communicatie van Marshall Rosenberg. Dit gedachtegoed raakte me direct. Zo zou ik ook graag willen leven. Het fascineerde en inspireerde me enorm en heeft me niet meer los gelaten. Door veel te lezen, zelf uit te proberen en meerdere trainingen te volgen heb ik mijn uitgebreide kennis en vaardigheden op het gebied van Geweldloze Communicatie opgebouwd. Ik draag graag bij aan meer inzicht en praktische vaardigheden om in het dagelijks leven de verbinding met jezelf en anderen te maken, te verbeteren én te onderhouden.”

Praktische informatie

Tijd: 9.15-16.30 uur

Dag 1: vrijdag 1 oktober 2021
Dag 2: vrijdag 12 november 2021
Dag 3: vrijdag 10 december 2021
Dag 4: vrijdag 21 januari 2022
Onderwijsmiddag: vrijdag 11 februari 2022
Dag 5: vrijdag 25 maart 2022
Dag 6: vrijdag 8 april 2022

Locatie: Gebouw De Heuvel, Grote Kerkplein 5, 3011 GC Rotterdam

Aantal deelnemers: maximaal 18

Prijs voor ZZP-ers € 1.450,- en voor deelnemers van wie de organisatie betaalt € 1.950,-. Deze bedragen zijn vrijgesteld van BTW. Dit is inclusief consumpties, lunches  en studiematerialen.

Wil je contact met ons op nemen als de financiën een belemmering vormen voor jou of je organisatie om deel te kunnen nemen aan de training? Wij staan ervoor open om daar een gesprek over te voeren omdat onze intentie is om bij te dragen aan een wereld die voor iedereen werkt.

Deelnemers uit België kunnen voor deze opleiding een subsidieaanvraag doen bij de kmo-portefeuille en zo tot 30% van het nettobedrag laten subsidiëren.

Meer informatie

Bel (010-465 00 68) of mail ons voor meer informatie.

Live Webinars NIEUW
Om bij te kunnen blijven dragen aan groei en ontwikkeling geven we nu ook 'onlive' trainingen.
Naar live-webinars