Verbindende Communicatie nodigt mensen in organisaties uit tot ‘empowerment’ door hen zelf verantwoordelijkheid te laten nemen voor hun gevoelens/behoeftes en voor hun gedrag. Daarbij ondersteunt Verbindende Communicatie om daadwerkelijk te luisteren naar jezelf en anderen.

Deze Leergang heeft als doel je te leren, teams te begeleiden in het met plezier, energie en in alle openheid over ieders behoeften te leren samenwerken. Teams bewust te maken, dat transparantie over en nieuwsgierigheid naar ieders behoeften bijdraagt aan een fijne samenwerking en betere teamresultaten.

In de Leergang Verbindend Teamcoachen ondersteunen we jou om zelfstandig te leren teamcoachen. Hetzij als hoofdactiviteit, hetzij als onderdeel van je werk binnen een organisatie, hetzij als ZZP’er. Je krijgt de kans om te oefenen met alle facetten van het teamcoach-vak en wordt begeleid door Jenny Giezeman. Zij heeft zo’n 20 jaar ervaring als coach en heeft één van de eerste coaching-instituten in België opgericht.

Tijdens deze intensieve leergang:

 • Leer je om met volle aandacht voor de eigenheid van individuele teamleden én duidelijke doelen teams te begeleiden in hun ontwikkeling
 • Leer je de verbinding te leggen tussen individuele, team-, organisatie- en klantbehoeften
 • Leer je hoe je een intake doet, waarmee je eigenaarschap bij het team creëert
 • Krijg je vele handvatten om teams daadwerkelijk in beweging te laten komen
 • Leer je om het team in relatie tot haar context te zien, hoe het hiermee omgaat en wat de effecten hiervan zijn op het team
 • Leer je om vanuit je waarnemingen oordeelloos feedback geven aan het team over huidig en gewenst gedrag in de samenwerking
 • Leer je om je waarnemingen tijdens de teamcoachingsessies te koppelen aan het gedrag van het team als je er niet bij bent
 • Leer je om belangrijke competenties aan het team aan te leren, zoals o.a.: feedback geven, conflicthantering, concrete verzoeken te doen, doelen verwoorden, etc.
 • Leer je om teams die vast zitten te deblokkeren; omgaan met weerstand en blokkerende oordelen
 • Krijg je inzicht over die momenten, waarop jij – de teamcoach – uit de verbinding stapt en hoe je jezelf weer in verbinding met jezelf en het team kunt terugbrengen
 • En nog veel meer……..

Het gedachtegoed en de gereedschappen van Geweldloze Communicatie, ontwikkeld door Marshall Rosenberg, vormen de rode draad bij deze leergang. Daarnaast is deze Leergang ook geinspireerd op de boeken en hulpmiddelen van Marijke Lingsma.

Voldoende vertrouwen en vaardigheid om na de leergang zelfstandig te coachen.

 • De passie en ambitie heeft om bij te dragen aan energieke, efficiente en plezierige samenwerking in teams
 • Geraakt wordt door het gedachtegoed en de effectiviteit van Verbindende Communicatie
 • De bereidheid heeft tot het ontvangen, geven en vragen van feedback
 • HBO werk- of denkniveau heeft
 • De mogelijkheid heeft tot het coachen van teams in je werk of het plan heeft om dat te gaan doen

Ruime ervaring in coaching in de praktijk en/of deelname aan Leergang Verbindend en Professioneel Coachen.

Deze leergang is opgebouwd uit 3 modules van 2 dagen, waarbij de avonden vrij zijn.

Iedere eerste dag van een module ben je steeds vanaf 09.30 uur van harte welkom en starten we om 10.00 uur. De eerste dag van iedere module werken we tot 16.30 uur.  De tweede dag van iedere module ben je welkom om 09.00 en starten we om 09.30 uur. We werken dan tot 16.00 uur.

Aan het einde van de opleiding zal je gevraagd worden om een reflectieverslag te schrijven over een door jou begeleid teamcoachingstraject.

De opleiding kenmerkt zich door een behoorlijke dosis theorie, afgewisseld met oefenen met teamcoachsituaties. We besteden tijd aan zelfreflectie, uitwisseling, jouw vragen en feedback. Ons uitgangspunt is dat jij en de andere deelnemers elkaars leerproces activeren door elkaar feedback te geven op elkaars gedrag en opvattingen in functie van het ontwikkelingsproces als teamcoach.

Minimaal 6 en maximaal 12.

De training wordt gegeven door Jenny Giezeman. In 2005 werd zij geraakt door Geweldloze Communicatie wat voor haar de ‘missing link’ was. Mensen in contact brengen met wat er voor hen werkelijk toe doet, leidt tot een grotere zelfacceptatie en mildheid waardoor er ruimte kan ontstaan om anders in relaties te gaan staan. Zij is internationaal gecertificeerd trainer in Geweldloze Communicatie en heeft Marketing Management gestudeerd in Rotterdam. Voordat zij zelfstandig ondernemer werd (2000) heeft zij ruim 10 jaar internationaal leiding gegeven bij 3M Nederland waar zij verantwoordelijk was voor business to business en overheidsmarkten. Momenteel geeft zij trainingen in Verbindende Communicatie en begeleidt zij organisaties die een organisatiecultuur gebaseerd op respect, eigenaarschap eerlijke communicatie, resultaatgerichtheid en betrokkenheid willen ontwikkelen. Daarnaast leidt zij HR-verantwoordelijken, consultants, trainers en leidinggevenden op tot professionele coaches.

Niveau: Verdieping
Voorkennis: Ruime ervaring in coaching in de praktijk en/of deelname aan Leergang Verbindend en Professioneel Coachen.

Contacturen: 40
Voorbereidingsuren: ± 8

Prijs voor deelnemers van wie de organisatie betaalt: € 2.575,- (vrijgesteld van BTW en inclusief alle trainingsmaterialen, koffie/thee en lunch).
Prijs voor ZZP-ers: € 1.975,- (vrijgesteld van BTW en inclusief alle trainingsmaterialen, koffie/thee en lunch).

Als de kosten voor jou een onoverkomelijk probleem zijn voor deelname vragen we je toch contact op te nemen zodat we in overleg een oplossing kunnen zoeken.