Jenny Giezeman

06 – 429 572 66
jenny@ai-opener.nl

Van jongsaf aan ben ik geïnteresseerd in wat mensen drijft en wil ik bijdragen aan hun welzijn. Als kind deed ik dat vooral door ‘lief, leuk en aardig te zijn’. Later ben ik me gaan verdiepen in psychologie (Systeemdenken, Gestallt, RET en Transactionele Analyse) en nog later in Verbindende Communicatie.

Dit was voor mij ‘the missing link’, waar ik – me nu realiserend – mijn leven lang naar gezocht had. Mensen in contact brengen met wat er voor hen werkelijk toe doet, leidt tot een grotere zelfacceptatie, mildheid en richting, waardoor er ook ruimte kan ontstaan om anders in relaties te gaan staan. Deze rijkdom heeft Verbindende Communicatie mijzelf ook gebracht en dit wil ik graag delen met anderen. Ik heb het geluk gehad Marshall Rosenberg in 2006 te ontmoeten en mag mijzelf sinds 2013 gecertificeerd internationaal trainer Geweldloze Communicatie noemen.

Ik heb Marketing Management gestudeerd in Rotterdam. Voordat ik zelfstandig ondernemer werd (2000) heb ik ruim 10 jaar internationaal leiding gegeven bij 3M Nederland, waar ik verantwoordelijk was voor business-to-business en overheidsmarkten. Vanuit Jenny Giezeman Coaching en Leadership begeleid ik organisaties die een organisatiecultuur gebaseerd op respect, eigenaarschap, eerlijke communicatie, resultaatgerichtheid en betrokkenheid willen ontwikkelen. Daarnaast leid ik HR-verantwoordelijken, consultants en trainers op tot professionele coaches.

Tevens ben ik actief met het oprichten van het ‘Centrum voor Verbindende Communicatie’ in België. Binnen CVC werk ik met experts uit diverse werkvelden (politie, rechtspraak, zorg, etc.) vanuit een gemeenschappelijk verlangen om werkelijk impact te hebben. Om onze samenleving te helpen evolueren naar een samenleving met respect en ruimte voor iedereen, mijn grote droom.