Deze cursus heeft als doel dat ieder gezien wordt in een situatie waarin ziekte (zoals dementie) een impact op je relatie heeft. Waar er fysieke, mentale en sociale uitdagingen en behoeftes zijn die in het gedrang kunnen komen. Er kunnen gedragingen zijn van jezelf of de ander die je niet helemaal begrijpt. Deze cursus is bedoeld om daarbij stil te staan en wellicht helderheid en ruimte te creëren, om jezelf en de ander te zien, te begrijpen en verbinding te ervaren.

Tijdens de training staan de volgende onderwerpen centraal:

  • Kennismaken met je behoefte
  • Wat betekenen deze behoeften voor jou
  • Situaties onderzoeken die je meer energie kosten dan je wilt.
  • Ruimte rust, creëren
  • Onbegrepen gedrag onderzoeken: welke behoefte speelt er?
  • Verbinding creëren

In de training werken we vooral met ervaringsoefeningen en reflectie aan de hand van korte theoretische kaders. Je gaat aan de slag vanuit je eigen ervaring, ondersteund door de trainer en samen met andere deelnemers.

Verbinding met jezelf en de ander. Intimiteit en plezier. Creatieve oplossingen die je ruimte en rust kunnen bieden.

Voor mensen die op zoek zijn naar handvatten die gericht zijn op verbinding, met zichzelf en met degene die dementie heeft. Ervaring in Verbindende Communicatie is niet noodzakelijk.

Partners, zoons, dochters, vrienden, ieder die een persoonlijke connectie heeft met iemand die dementie heeft.

Deze training wordt gegeven door Tineke Hertsenberg. Zij is internationaal gecertificeerd als trainer in Geweldloze Communicatie.

Data:
11, 18 en 25 april 2023, 9.30 – 12.30 uur, locatie De Heuvel, Grotekerkplein 5, Rotterdam
11, 18 en 25 april 2023, 18.30 – 21.30 uur, locatie De Heuvel, Grotekerkplein 5, Rotterdam
19, 26 april en 10 mei 2023, 18.30 – 21.30 uur, locatie De Vuurvlieg, Tweede Oude Heselaan 179a, Nijmegen

Het minimum aantal deelnemers is 6.

Investering: Prijs voor particulieren € 225,-

Wil je contact met ons op nemen als de financiën een belemmering vormen voor jou of je organisatie om deel te kunnen nemen aan de training? Wij staan ervoor open om daar een gesprek over te voeren omdat onze intentie is om bij te dragen aan een wereld die voor iedereen werkt.