logo

Online - Bemiddelen in je werk

Of je nu leidinggevende bent met kemphanen in je team, last hebt van discussies in overleggen, of heftige verhalen aanhoort van collega’s…. iedereen heeft in werksituaties te maken met conflicten tussen anderen. En iedereen kan anderen ondersteunen om conflicten in verbinding aan te gaan, zodat samenwerking ook weer werkt!

Bemiddelen bij conflicten in je werk vraagt vaardigheid in het navigeren van gesprekken. Van empathie naar duidelijkheid en terug, van mildheid via kwetsbaarheid naar daadkracht – bemiddelen vraagt moed en stuurmanskunst. Het draait in deze training om alledaagse bemiddeling in werksituaties die zorgen voor vertraging, verwarring, verwijdering en verlies van energie bij alle betrokkenen.

Stel je voor…

Hans en Elke zijn collega’s die een conflict hebben. Hun leidinggevende heeft hen aangespoord om de onenigheid zelf uit te praten en afspraken te maken, maar ze lijken er samen niet uit te komen. Elke vindt dat ze ook ongevraagd advies moet kunnen geven. Ze zegt dat Hans anderen niet informeert, en neemt daarom zelf initiatieven, ook als dat buiten gemaakte afspraken om gaat. Hans vindt dat Elke wel wat minder hoog van de toren mag blazen. Hij werkt het langste in het team en wil dat mensen zich aan gemaakte afspraken houden. Hun meningsverschil beïnvloedt de stemming in het team en ook in projecten buiten het team merken mensen de impact van hun conflict. Tijdens een projectvergadering lopen de emoties op, wanneer Hans en Elke elkaar met jij-bakken en ja, maar-en te lijf gaan.  De projectleider lijkt slecht op zijn gemak, en kapt het gesprek af. Het agendapunt wordt verschoven naar een volgende vergadering, waardoor het niet komt tot afspraken die wél belangrijk zijn voor de voortgang van het project.

De mensen die met Hans en Elke samenwerken vinden het spannend om de beide kemphanen direct aan te spreken. Ze doen hun verhaal wél bij de koffieautomaat, bij een ontmoeting op de parkeerplaats, of tijdens andere vergaderingen.

Hoe dragen we in zulke situaties als collega, als leidinggevende of anders betrokkene bij aan verbinding, zodat de samenwerking ‘werkt’? Gebruiken we vooral onze formele macht, dan lopen we de kans dat anderen bij conflicten ons als scheidsrechter benaderen. Houden we onze mond, dan gaan we misschien andere oplossingen creëren om zo min mogelijk last te hebben van het gedoe tussen anderen. En als we ons uitspreken met advies of een nuancering, bestaat de kans dat we ongewild bijdragen aan een sfeer van wantrouwen, spanning en onveiligheid…

Deze training staat in het teken van een aantal principes en vaardigheden waarmee je precies dát met meer vertrouwen zult weten te doen: kiezen voor verbinding en conflicten met vertrouwen tegemoet treden. Je verlaat de training met concrete handvatten om

  • Empathisch te luisteren bij gedoe en conflicten tussen anderen. Na afloop van deze training weet je hoe jij ervoor zorgt dat mensen zich gehoord weten
  • Duidelijkheid te ondersteunen bij gedonder en conflicten tussen anderen: Na afloop van deze training weet je hoe jij mensen kunt helpen elkaars verzoeken te horen, en weet jij hoe je bijdraagt aan creatieve oplossingen, aan afspraken die werkrelaties praktisch veranderen.
  • Meervoudige partijdigheid te beoefenen bij de koffieautomaat: Na afloop van deze training weet je hoe jij kunt bijdragen aan duidelijkheid, verbinding en veiligheid wanneer mensen los van elkaar hun verhaal aan je kwijt willen.

We werken met situaties uit de dagelijkse praktijk.

Tussen de trainingsblokken oefen je in het wild (dus in jouw eigen werksituatie) met huiswerk en vaardigheden die tijdens de training zijn behandeld. Je kunt daar in jouw planning rekening mee houden door lastige gesprekken tussen de trainingsblokken te plannen 🙂

Voor wie

Deze training is gericht op Iedereen die in werksituaties bij conflicten tussen anderen wil bijdragen aan verbinding en creativiteit, door conflicten aan te gaan én tenminste twee dagen training in Geweldloze Communicatie heeft gevolgd (bijvoorbeeld via de training VC in je Werk).

Trainer

Deze training wordt gegeven door Christiaan Zandt. Christiaan is internationaal gecertificeerd als trainer in Geweldloze Communicatie en hij werkt als mediator. Hij geeft meer dan 10 jaar bemiddelingstrainingen, vooral geïnspireerd door het werk van zijn collega’s John Kinyon en Ike Lasater (Mediateyourlife.com).

Data en locatie

Data nog te bepalen, 9.30-12.30 uur, online via Zoom.

Praktische informatie

Prijs voor particulieren € 195,-, voor ZZP-ers € 300,- en voor deelnemers van wie de organisatie betaalt € 675,-. Deze bedragen zijn vrijgesteld van BTW.

Wil je contact met ons op nemen als de financiën een belemmering vormen voor jou of je organisatie om deel te kunnen nemen aan de training? Wij staan ervoor open om daar een gesprek over te voeren omdat onze intentie is om bij te dragen aan een wereld die voor iedereen werkt.

Deelnemers uit België kunnen voor deze opleiding een subsidieaanvraag doen bij de kmo-portefeuille en zo tot 30% van het nettobedrag laten subsidiëren.

Meer informatie

Bel (06-123 456 75) of mail ons voor meer informatie.

Live Webinars NIEUW
Om bij te kunnen blijven dragen aan groei en ontwikkeling geven we nu ook 'onlive' trainingen.
Naar live-webinars