logo

Eéndaagse workshop ‘Zelfverbinding in het dagelijks leven’ (webinar)

De vraag die ik tijdens trainingen misschien wel het meest krijg is: “Hoe integreer je Verbindende Communicatie in je dagelijks leven?”. Voor mij is de afgelopen jaren duidelijk geworden dat de sleutel daarbij ‘zelfverbinding’ is. En in de huidige tijd lijkt dat alleen maar meer van belang vanwege alle gevoelens die geraakt worden. Onrust bijvoorbeeld als je thuis probeert te werken en je kinderen (deels) ook thuis zijn. Vermoeidheid als je in de zorg werkt of op andere plekken waar gevraagd wordt om extra hard te werken. Onzekerheid over inkomsten en je baan/werk. Bezorgdheid vanwege de gezondheid van familieleden of andere personen in je directe omgeving. Irritatie als iemand de richtlijnen op een andere manier invult dan jij. Wantrouwen over wat die thuiswerkende collega nu precies (niet) doet. Of verwondering en dankbaarheid als je je realiseert hoe blij je bent om in deze tijd even ‘stil te staan’.

Inhoud

Om bij te dragen aan verandering gaan we gedurende deze dag op een heel concrete manier aan de slag met zelfverbinding. Bewustwording van gevoelens en behoeftes, wat er gebeurt als je wordt getriggerd, uitwisseling van strategieën die werken en meer. Want de Corona commotie en alles wat er buiten je gebeurt is misschien wel de aanleiding maar niet de oorzaak van wat er zich in je afspeelt! En Verbindende Communicatie is een ongelooflijk effectief gedachtegoed om je te verbinden met je gevoel en te kijken welke van jouw behoeftes daarbij worden geraakt. Zodat je vervolgens een bewuste keuze kan maken wat daarmee te doen. Mijn ervaring is dat iedere minuut die ik daaraan besteed het dubbel en dwars waard is…

Ik kijk er naar uit om je te ontmoeten!

Datum en trainer

‘Onlive’ trainingen

Inmiddels ‘mogen’ we weer trainingen geven waarbij je elkaar fysiek ontmoet. Zolang de geldende RIVM en overheidsrichtlijnen maar in acht worden genomen. Tegelijkertijd zijn we de afgelopen tijd met het Ai-opener team aan de slag gegaan om onszelf te scholen in het geven van live webinars. En dat heeft geleid tot energie en enthousiasme (zie blog) voor het geven van ‘onlive’ trainingen (samenvoeging van online en live). Vandaar dat we de komende periode een nieuw aanbod hebben met live webinars van 2 uur en onlive trainingen van 1, 2 of meer dagen. Hier vind je het volledige aanbod.

Live webinar

Nu aan (fysieke) bijeenkomsten beperkingen zijn gesteld en we tegelijkertijd niet weten wanneer de maatregelen worden bijgesteld creëren we virtuele manieren om bij te dragen. Onze ervaring met training via online platforms zoals Zoom, geeft ons vertrouwen dat we daarmee veel behoeftes van deelnemers in kunnen vullen. Vandaar dat we deze training nu ook als ‘live-webinar’ aanbieden.

Dit betekent dat één van onze gecertificeerde trainers met ondersteuning van een technisch persoon training geeft aan de groep deelnemers die zich heeft ingeschreven. Daarbij kunnen deelnemers zaken delen en vragen stellen in de hele groep, geeft de trainer uitleg, sluit zij/hij aan op wat er speelt en kunnen deelnemers (net als bij een fysieke training) in kleine groepjes oefeningen doen met elkaar. Het programma blijft daarbij, grotendeels, hetzelfde waarbij er natuurlijk enkele aanpassingen zijn omdat we ons niet in dezelfde ruimte bevinden.

Onze ervaring is dat het voor webinars belangrijk is de schermtijd in blokken op te delen om je te kunnen blijven concentreren. En, omdat de tijd efficiënter wordt benut, is het mogelijk dezelfde stof in minder tijd te doen. Vandaar dat de dagindeling van deze training als volgt is:

Blok 1: 09.00 – 10.30 uur
Blok 2: 11.00 – 12.30 uur
Blok 3: 13.30 – 15.30 uur

Praktische informatie

Qua prijs hebben we ervoor gekozen om een live webinar 20 tot 35% goedkoper te maken dan een training op locatie. Dit heeft er vooral mee te maken dat we het op deze manier beschikbaar willen maken voor meer mensen, in een periode waarin velen (net als wij) in onzekerheid verkeren over hun inkomsten.

Investering:
Prijs voor particulieren € 115,-, voor ZZP-ers € 175,- en voor deelnemers van wie de organisatie betaalt € 350,-.

Het maximumaantal deelnemers is 16.

Voorkennis van de vier elementen van Geweldloze Communicatie gewenst.

Wil je contact met ons op nemen als de financiën een belemmering vormen voor jou of je organisatie om deel te kunnen nemen aan de training? Wij staan ervoor open om daar een gesprek over te voeren omdat onze intentie is om bij te dragen aan een wereld die voor iedereen werkt.

Deelnemers uit België kunnen voor deze opleiding een subsidieaanvraag doen bij de kmo-portefeuille en zo tot 30% van het nettobedrag laten subsidiëren.

Meer informatie

Voor vragen en overleg kun je contact met ons opnemen:
Martin van der Meulen, 06-16914452, martin@ai-opener.nl voor inhoudelijke vragen.
Ingrid Bouland, 06-123 456 75, ingrid@ai-opener.nl voor praktische vragen.

Live Webinars NIEUW
Om bij te kunnen blijven dragen aan groei en ontwikkeling geven we nu ook 'onlive' trainingen.
Naar live-webinars