Case Cavent

Stichting Cavent is een zorginstelling in de Hoeksche Waard die zich met veel betrokkenheid richt op mensen met een (verstandelijke) beperking die een zorg/ondersteuningsvraag hebben. In de zorg leeft de laatste jaren steeds meer de vraag om te werken vanuit de gedachte van de participatiesamenleving. Plus dat er vanuit de overheid minder financiële middelen beschikbaar komen. Vandaar dat Cavent zich genoodzaakt zag om een visiekanteling te maken en op een andere manier te gaan werken.

Belangrijke waarden bij die visiekanteling van Cavent zijn openheid, respect voor eigenheid, gelijkwaardigheid en verbinding. Op basis hiervan is met ondersteuning van Sandrijn Vreugdenhil van Deskundigezorg een methodische werkwijze Cavent ontwikkeld in vaardigheden en hulpmiddelen om op een andere manier om te gaan met cliënten en ouders/begeleiders. En daar bleek Verbindende Communicatie naadloos bij aan te sluiten!

Vandaar dat alle 150 medewerkers het afgelopen jaar een basis­module Verbindende Communicatie hebben gevolgd. Zo’n 20 medewerkers die de implementatie van Verbindende Communicatie verder willen ondersteunen krijgen in september een verdiepingsmodule. Op iedere locatie is een toolkit beschikbaar met gevoels- en behoeftekaartjes en hangt een poster met het model in de vergaderzaal. En als klap op de vuurpijl zijn we bezig met een pilot voor de Cavent-cliënten zelf: ‘Praten over gevoelens en verlangens’.

Vraag is natuurlijk altijd: ‘wat brengt dit de organisatie, de medewerkers en de cliënten?’. Voor een definitief beeld is het nog te vroeg. Wel wijzen reacties van medewerkers op de vragen ‘Wat zijn de belangrijkste punten die je hebt geleerd?’ en ‘Wat neem je hieruit mee naar je werkpraktijk?’ in een duidelijke richting:

En wat mij persoonlijk enthousiast maakt is een concreet voorbeeld van iemand die de moed had om haar collega’s na de training aan te spreken op hun e-mail gebruik met behulp van Verbindende Communicatie. Dat voorbeeld kun je teruglezen bij onze praktijkvoorbeelden. Als je interesse hebt om de mogelijkheden van een in-company traject in jouw organisatie te verkennen kun je contact met ons opnemen.