Geweldloze Communicatie wordt ook wel ‘Verbindende Communicatie’ genoemd, als verwijzing naar de intentie: het gaat om een verbinding waarbij ieders behoefte erkend wordt. De intentie en vaardigheden van Geweldloze Communicatie zijn in drie contexten toepasbaar.

In de eerste plaats voor onszelf, als individu. De manier waarop ik zorgdraag voor mezelf bepaalt de keuzevrijheid die ik heb in het contact met anderen. In de tweede plaats ondersteunt Geweldloze Communicatie met gespreksvaardigheden. De manier waarop we communiceren is namelijk van grote invloed op de kwaliteit van onze (werk)-relaties. En in de derde plaats helpt Geweldloze Communicatie om op een andere manier onze systemen (zoals gezinnen of organisaties) in te richten. Want samen leven en werken vraagt meer dan vaardigheden van een enkel individu.

Geweldloze of Verbindende Communicatie moedigt ons aan onze aandacht te richten op wat wij en de ander waarnemen, hoe we ons voelen, wat onze onderliggende behoeften zijn en wat ieder van ons graag zou willen. Verbonden met wat ons hier en nu bezighoudt ontstaat er helderheid en ruimte voor mededogen en compassie. Waarmee een oplossing binnen handbereik ligt die zowel je eigen behoeften vervult als die van de ander…

Toepassing Geweldloze Communicatie

Over de hele wereld ondersteunt training in Geweldloze Communicatie:

  • Individuen, stellen, families en gemeenschappen – met levensvaardigheden voor communicatie, heling en verbinding
  • Organisaties – van de werkvloer tot de directiekamer
  • Schoolsystemen – leraren, ouders, leerlingen en bestuurders
  • Gezondheidszorg – doktoren, verpleegsters, patiënten en managers
  • Sociale dienstverlening – van dagopvang tot drugsbehandeling
  • Gevangenissen – van gevangenen tot bewakers en leidinggevenden
  • Rechtssystemen – onderzoek naar vormen van herstelbemiddeling en beschermend gebruik van macht in plaats van straffend gebruik van macht

Wereldwijd NVC-netwerk

De afgelopen jaren is er een wereldwijd netwerk van trainers ontstaan, die zich samen inspannen om het gedachtengoed van Geweldloze Communicatie uit te dragen. Een actueel overzicht van alle 600 gecertificeerde trainers is te vinden op de website van CNVC.

Trainers in het Nederlands taalgebied hebben zich verenigd in De Kring. Op de website van De Kring vind je zowel gecertificeerde als niet gecertificeerde trainers. De trainers van Ai-opener, die allemaal gecertificeerd zijn, stellen zich hier aan je voor.

Sinds 2004 heeft Ai-opener ruim 15.000 mensen getraind in Geweldloze Communicatie. Hier vind je ons brede aanbod communicatietrainingen.

Informatie of advies

Soms wil je even overleggen over je vraag. Dat kan.

Contact