Waar mensen samenwerken, is communicatie cruciaal. Communicatie die werkt, zorgt ervoor dat iedereen effectief kan bijdragen en dat mensen bereid zijn van elkaar te leren. In zo’n geval werken mensen niet alleen samen binnen een organisatie, maar werkt de organisatie ook voor haar mensen.

Click here for English.

Verbindende Communicatie bevat een concrete set van vaardigheden, tips en inzichten die het ‘hoe’ van verbinding, samenwerking en empathie concreet maken. En dat leidt dan ook nog eens tot een grotere effectiviteit. Hier vind je enkele praktijkvoorbeelden.

Het komt vaak voor dat mensen die hebben deelgenomen aan een training als een soort ambassadeur Verbindende Communicatie in hun organisatie introduceren. Zo hebben we door de jaren heen medewerkers van allerlei organisaties bediend met in-company trainingen.

Ai-opener heeft een schat aan ervaring met het opzetten van groot- en kleinschalige trainingsprogramma’s rond Verbindende Communicatie. En dat bij uiteenlopende typen organisaties als Aidsfonds en COC, Cavent en Flevoziekenhuis (zorg), Bo-ex (woningbouwcorporatie), Prorail, NS en Defensie ((semi-)overheid), Horizon Jeugdzorg en Albeda (Onderwijs), Triodos, Microsoft, Atos en L’Oréal (commercieel).

Een in-company traject kan zich bijvoorbeeld richten op:

  • het creëren van meer openheid en verbinding in de samenwerking tussen afdelingen en binnen teams
  • empathisch luisteren én duidelijke grenzen stellen, bijvoorbeeld als een klant of collega zich ‘agressief’ uit
  • het geven en ontvangen van heldere feedback om met elkaar te kunnen leren en ontwikkelen
  • het effectief omgaan met tegengestelde belangen, om van een conflict uit te komen bij synergie, creativiteit en oplossingen die voor alle betrokkenen werken.

Lees enkele case-beschrijvingen van door ons ontwikkelde trainingsprogramma’s binnen organisaties. Op deze pagina vind je enkele interviews uit Forbes en Time lezen met de CEO van Microsoft waarin hij Geweldloze Communicatie aanbeveelt aan zijn medewerkers.

Ai-opener levert altijd maatwerk bij het ontwikkelen van trainingen Verbindende Communicatie voor specifieke organisaties. Doel is aan te sluiten bij de actuele ontwikkelingsbehoeften van de organisatie en wensen tot verandering. Als je interesse hebt en wilt overleggen over mogelijkheden van een in-company traject, dan spreken we je graag.