Kirsten Kristensen uit Denemarken heeft een Geweldloze Communicatie project in het onderwijs gerealiseerd met betrekking tot conflicthantering genaamd: “Cultuur van Vrede” in de klas.

Onderstaande video’s zijn gemaakt op een Deense school.

De video’s zijn gebaseerd op het idee dat conflicten onvermijdelijk zijn – en dat ze ook het fundament kunnen zijn voor het ontwikkelen van sociale en persoonlijke vaardigheden – als we in staat zijn om dichter bij de behoeften achter het conflict te komen en hierop te focussen. Geweldloze Communicatie biedt een universele toolbox die je in kan zetten om conflicten op te lossen en vertrouwen te herstellen. En daarmee kan helpen om in scholen een vreedzame leeromgeving te creëren.

De video’s laten concreet zien hoe de vaardigheden van Geweldloze Communicatie (of Nonviolent Communication) ondersteunen om conflicten te begrijpen en er mee om te gaan. In dit geval door het omschrijven van feiten, gevoelens en behoeften en door te vragen om specifieke acties.

Je ziet hoe leerkrachten werken met conflicten in de praktijk en hoe ze daarmee bijdragen aan een cultuur van vrede en aan weerbare kinderen die beter toegerust zijn om om te gaan met een complexe veranderlijke wereld.

Als je wilt overleggen hoe je hier, met of zonder ondersteuning, mee aan de slag wilt binnen je eigen onderwijsinstelling kun je contact met ons opnemen via mail of 06-123 456 75.