Presentatie Onderwijsmiddag 12 februari 2021

Het gedachtegoed van Geweldloze Communicatie streeft een wereld na die voor iedereen werkt. Het onderwijs kan een mooie oefenplek zijn voor jonge mensen, waar ze ondersteund worden in het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn om als volwassene bij te dragen aan een vreedzame, rechtvaardige en duurzame wereld. Op onze onderwijsmiddag van 12 februari was Karim Amghar dit jaar onze gastspreker.

Karim Amghar

In 2018 ontving Karim Amghar de Compassieprijs voor het tegengaan van polarisatie en discriminatie in de Nederlandse samenleving.

Als je zelf niet deel hebt genomen aan de onderwijsmiddag kun je er toch nog iets van meepakken. Hieronder staat namelijk de presentatie van Karim.

Je kunt de presentatie bekijken met code 0cPK@r8v.

presentatie bekijken