“Hoe kun je communiceren met compassie zonder je eigen belang te vergeten?” “Is het mogelijk van conflict tot synergie te komen en van compromis tot win/win?” “Hoe kun je je hart laten spreken én tegelijkertijd oog houden voor je eigen behoeften en die van de organisatie?”

Tijdens deze intensieve tweedaagse training:

  • Vergroot je je sociale vaardigheden op het gebied van samenwerking en communicatie door de gereedschappen van Verbindende Communicatie in te zetten tijdens de gesprekken met collega’s, leidinggevenden, medewerkers, klanten en samenwerkingspartners.
  • Leer je je inleven (in de ander en jezelf) en verbinden met ieders diepere waarden en behoeftes (o.a. aanpassingsvermogen).
  • Krijg je helderheid over het nemen van je eigen verantwoordelijkheid en de grenzen daarvan (zelfmanagement).
  • Ontwikkel je je vermogen om van (schijnbaar) tegengestelde belangen te komen tot oplossingen waarin alle betrokkenen zich kunnen vinden (onderhandelen, probleemoplossend vermogen).

Het model van Verbindende of Geweldloze Communicatie, ontwikkeld door Marshall Rosenberg, is de rode draad bij deze training. Daarnaast zullen Aikido-oefeningen worden ingezet om diverse communicatie-concepten te illustreren en fysiek te laten ervaren. Deelnemers gaan vooral zelf aan de slag met hun eigen werksituaties.

Productieve interacties met collega’s en anderen in je (werk)omgeving.

Iedereen die wil leren om op zijn werk (bijvoorbeeld als verpleegkundige, consultant, leidinggevende, leraar, hr-professional, coach, opbouwwerker, ondernemer etc.), vanuit verbinding en met meer helderheid te communiceren en nieuwsgierig is naar Verbindende Communicatie.

Deze training wordt gegeven door Martin van der Meulen, Christiaan Zandt, Dionne Verbeet, Jenny Giezeman of Tineke Hertsenberg. Allen zijn internationaal gecertificeerd als trainers in Geweldloze Communicatie.

De training is van 9.15-16.30 uur. Het maximum aantal deelnemers is 12.

Niveau: Basis
Voorkennis: Er is geen eerdere training in Geweldloze Communicatie nodig om deze training te volgen.
Contacturen: 13
Voorbereidingsuren: Geen

Investering:
Prijs voor ZZP-ers € 500,- en voor deelnemers van wie de organisatie betaalt € 925,-. Deze bedragen zijn vrijgesteld van BTW. Dit is inclusief consumpties, lunches  en studiematerialen.

Wil je contact met ons op nemen als de financiën een belemmering vormen voor jou of je organisatie om deel te kunnen nemen aan de training? Wij staan ervoor open om daar een gesprek over te voeren omdat onze intentie is om bij te dragen aan een wereld die voor iedereen werkt.