In het hart van Geweldloze Communicatie schuilt de intentie om te leven vanuit verbinding. Verbinding met mijn eigen behoeften en die van anderen. Dat is simpel, en niet eenvoudig.

Iedereen die wel eens een training in geweldloze communicatie heeft gevolgd, weet hoe lastig het soms kan zijn om dát waar je enthousiast over bent geraakt, een plek te geven in je leven. De Reis is een training gegeven in twaalf dagen verspreid over meerdere maanden, met tussentijdse intervisie-momenten in kleinere groepjes. De training is erop gericht om het proces van Geweldloze Communicatie op een diepgaand niveau te leren en te leven. We onderzoeken de verschillende kanten van Geweldloze Communicatie afzonderlijk én verbinden deze met de verschillende aspecten van ons leven: de waarden van waaruit ik wil leven, het soort relaties waaraan ik wil bijdragen, de oordelen die me hierbij in de weg staan en de communicatie met de mensen met wie ik samenleef en samenwerk. In de loop van de training merken deelnemers dat geweldloze communicatie meer en meer een beoefening in ieder moment wordt, dan een ideaal in de toekomst.

“Het doel is niet om perfect te worden. Het doel is om in toenemende mate minder dom te worden.”

Marshall B. Rosenberg

Reisplan

Het reisplan van de training ziet er als volgt uit:

‘Op weg’
Hier komen onze wegen samen: Iedere deelnemer stippelt zijn haar eigen pad uit voor de reis én we verbinden ons in verschillende oefeningen met de gezamenlijke tocht.

‘De afdaling’
Tijdens deze tweedaagse ga je aan de slag met de oordelen over jezelf en wat die zeggen over jouw dieperliggende gevoelens en behoeften. En we oefenen met het voeren van gesprekken waarin die oordelen de kop op kunnen steken.

‘Door berg en dal’
Dit derde blok is vooral gericht op het ophelderen van de ideeën en beelden die je hebt bij relaties (met familie, een partner of in werk) en over jezelf en anderen daarbinnen. We onderzoeken het effect hiervan op die relaties en oefenen met communicatie hierover.

‘Op eigen kracht
Gedurende het vierde blok ligt de nadruk op het ervaren van jouw kracht, en de mogelijkheden die ontstaan als je krachtig kwetsbaar contact aangaat. We gaan aan de slag met wat jij in de wereld neer wilt zetten op persoonlijk en/of professioneel terrein.

‘De terugkeer’
Het afsluitende blok is gericht op het integreren van het geleerde door stil te staan bij je eigen reisverhaal, oefeningen te herhalen, nieuwe onderwerpen aan te boren en te bepalen: hoe ga ik dit concreet vormgeven in mijn dagelijks (werk)leven?

Voor wie

Je bent van harte welkom als je:

  • Enthousiast bent over Verbindende Communicatie en dit in wil zetten in je werk (bijvoorbeeld als trainer, verpleegkundige, consultant, leidinggevende, leraar, coach, opbouwwerker, ondernemer etc.) en/of thuis (opvoeding, relaties).
  • Tenminste 4 dagen Verbindende Communicatie training hebt gevolgd bij een gecertificeerd trainer.
  • Merkt dat je toe bent aan verdieping en ondersteuning bij het praktiseren van verbinding in jouw leven.

Trainers

Deze training wordt gegeven door Dionne Verbeet of Jenny Giezeman. Zij zijn internationaal gecertificeerd als trainer in Geweldloze Communicatie.

Reisdoelen

Op deze reis zul je voortgang boeken op een aantal van de volgende doelen:

  • Je vergroot je bewustzijn over jezelf en je handelen (zelfmanagement).
  • Je verdiept je (professionele) relaties en past daarbij Verbindende Communicatie toe (o.a. omgaan met kritische feedback).
  • Je bent in staat om in het ‘hier en nu’ je eigen behoeften helder neer te zetten én open te blijven voor de behoeften van de ander (onderhandelen, samenwerking).
  • Je zet een aantal stappen op de weg om gecertificeerd trainer te worden.

Vorm van de training

In de training gaat het erom Geweldloze Communicatie te leren, te integreren en te leven. Daarom zal de nadruk tijdens alle oefeningen en interacties liggen op het toepassen van het proces van Geweldloze Communicatie én het bewustzijn daarvan voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling.

We zullen afwisselend werken met de gehele groep, in kleine groepjes, tweetallen en individueel. Er zullen intervisie groepen worden gevormd waarmee ook tussen de blokken wordt gewerkt aan de thema’s die op dat moment aan de orde zijn.

Praktische informatie

De deelnameprijs voor ‘De Reis’, bestaande uit 12 dagen training, bedraagt voor particulieren € 2.250,-. Voor deelnemers van wie het bedrijf/de organisatie deelname betaalt is de prijs € 5.250,- (vrijgesteld van BTW). Als je zelfstandige bent (ZZP-er, freelancer etc.) bedraagt het tarief € 3.250,-(vrijgesteld van BTW).
Prijs is inclusief koffie, thee en lunch.

Wil je contact met ons op nemen als de financiën een belemmering vormen voor jou of je organisatie om deel te kunnen nemen aan de training? Wij staan ervoor open om daar een gesprek over te voeren omdat onze intentie is om bij te dragen aan een wereld die voor iedereen werkt.

Data, locatie en trainer

Meer informatie en inschrijven

Bel ons op 06 – 123 456 75 of mail ons voor meer informatie.
Je kunt je inschrijven voor de training door in de agenda op de datum te klikken. Particulieren en ZZP-ers kunnen met iDeal betalen, organisaties ontvangen eerst een factuur.

Informatie of advies

Soms wil je even overleggen over je vraag. Dat kan.

Contact