Tineke Hertsenberg

06 – 400 731 88
tineke@ai-opener.nl

Ik geloof in de goedheid van de mens. Ik wil bijdragen aan een wereld waarin mensen zichzelf en elkaar werkelijk verstaan wat leidt tot respect, helderheid, verbinding, vertrouwen, ruimte, persoonlijke verantwoordelijkheid en harmonie.

Met deze intentie werk ik in trainingen, workshops en coaching. Een continu proces voor mij in ‘Practice what you preach’. De drive om werkelijk te spreken is ontstaan vanuit mijn werk als verpleegkundige in het hospice. Tijdens momenten wanneer de dood dichtbij komt en de essentie zich aandient ontwikkelde ik de moed om vanuit mijn hart te spreken en ervoer ik de verbindende kracht daarvan.

Geweldloze Communicatie raakt mij omdat bij emoties, gedachten en oordelen onderliggende behoeften zichtbaar worden, daar zit kracht die bruikbaar is. Zo wordt bijdragen aan een mooiere wereld en aan het welzijn van mensen binnen mijn privéleven en in mijn werk haalbaar.

Om bij te willen dragen aan een gezonde verwerking van trauma’s opgelopen in werksituaties, volgde ik een trainer/coach opleiding (2003) en gaf ik trainingen in nazorg bij traumatische gebeurtenissen aan BedrijfsOpvangTeams (BOT). Vanaf 2004 specialiseerde ik mij in Geweldloze Communicatie waarvoor ik in 2015 mijn internationale certificering behaalde. Ik ben blij een onderdeel van het trainersteam van Ai-opener te mogen zijn. Op deze wijze verwezenlijk ik een deel van mijn droom, namelijk om mensen met ‘Verbindende Communicatie’ kennis te laten maken.