Dionne Verbeet

06 – 291 581 84
dionne@ai-opener.nl

Vanwege mijn fascinatie voor het onbekende en ‘andere werelden’ heb ik de afgelopen 20 jaar in Ivoorkust, Roemenië, Kenya, Engeland en Uganda gewerkt. De rode draad in mijn werk in Nederland en in het buitenland is het versterken van individuen en het opkomen voor de positie van kwetsbare groepen.

De basis hiervoor werd gelegd toen ik tijdens mijn studies Biomedische Wetenschappen en Maatschappelijk Werk actief was bij de Kindertelefoon. Daar ontdekte ik wat ik belangrijk vind: door te luisteren helderheid laten ontstaan waardoor iemand vanuit eigen ingevingen in beweging kan komen.

In 2006 volgde ik een introductietraining in Geweldloos Communiceren. Het gedachtegoed van Marshall Rosenberg raakte me zeer vanwege de verdieping van luisteren die ik ervoer en de kansen die ik zag om elkaar te (gaan) begrijpen. Vanuit dit enthousiasme begon ik mijn bedrijf Flux – Changing Communication in Uganda. Centraal in mijn trainingen staan de mogelijkheden die we hebben om onze communicatie te veranderen, zowel met anderen als met onszelf en je zult ervaren wat dat in gang zet.

Bij Ai-opener geef ik introductie- en verdiepingstrainingen en de jaaropleiding De Reis. Sinds begin 2015 ben ik internationaal gecertificeerd trainer Geweldloze Communicatie. Naast trainingen geef ik ook 1 op 1 begeleiding en organiseer ik Geweldloze Communicatie training-events.