Levenverrijkend onderwijs, mediatie, diversiteit en inclusie… Hier vind je eenmalige trainingen en workshops, gegeven door onze trainers of gasttrainers uit binnen- en buitenland.

Mensen zijn niet gelijk: Met alle unieke eigenschappen en kwaliteiten zijn er verschillen tussen mensen. Deze verschillen uiten zich op allerlei manieren. Ze kunnen het soms lastig maken om elkaar te ontmoeten en samen te werken. Verbindende Communicatie geeft handvatten om onze invloed (her)kennen, om nóg meer bijdragen een wereld die voor iedereen werkt.

MEER LEZEN

Een bijzondere trainingsdag over verbindende besluitvorming.
Bereik meer in overlegsituaties door een combinatie van ‘Sociocratie’ en ‘Verbindende communicatie’. Voor overlegsituaties in je onderneming, je community en/of thuis,

Je leert hoe je tot besluiten met respect voor elkaars mening komt, zodat besluiten beter worden gedragen.

Deze unieke training geeft veel tijd om te oefenen en vragen te stellen.

MEER LEZEN

Deze cursus heeft als doel dat ieder gezien wordt in een situatie waarin ziekte (zoals dementie) een impact op je relatie heeft. Waar er fysieke, mentale en sociale uitdagingen en behoeftes zijn die in het gedrang kunnen komen. Er kunnen gedragingen zijn van jezelf of de ander die je niet helemaal begrijpt. Deze cursus is bedoeld om daarbij stil te staan en wellicht helderheid en ruimte te creëren, om jezelf en de ander te zien, te begrijpen en verbinding te ervaren.

MEER LEZEN

Constructieve feedback, feedforward, functioneringsgesprekken, beoordelingscyclus… er zijn allerlei woorden in omloop die gaan over hoe we op ons werk met elkaar delen hoe het loopt. En wat we daarin waarderen van elkaar én anders zouden willen. Hoe zorgen we er samen voor dat talent wordt benut, erkenning en waardering worden uitgesproken en verandering in gedrag bespreekbaar wordt gemaakt?

MEER LEZEN

Eten kan allerlei behoeften vervullen. Soms is dat voeding, soms troost. Misschien is eten ‘een dingetje’ voor je, of een groot ding. Je eet meer dan je lief is, of juist minder dan je zou willen. Beide dragen niet bij aan je welzijn. Soms zitten we al etend vast in hardnekkige gewoontes, die bijna onmogelijk te veranderen zijn zolang we niet weten waarom we eigenlijk eten. Nieuwsgierig?

MEER LEZEN

Steeds vaker komen we mensen tegen die bezig zijn om Geweldloze Communicatie een plek te geven binnen hun organisatie. Voor hen organiseren we een middag vol ontmoeting en inspiratie.

MEER LEZEN