Constructieve feedback, feedforward, functioneringsgesprekken, beoordelingscyclus… er zijn allerlei woorden in omloop die gaan over hoe we op ons werk met elkaar delen hoe het loopt. En wat we daarin waarderen van elkaar én anders zouden willen. In steeds meer organisaties wordt het voeren van dit soort gesprekken losgekoppeld van functionerings- en beoordelingsgesprekken. De puzzel blijft: hoe zorgen we er samen voor dat talent wordt benut, erkenning en waardering worden uitgesproken en verandering in gedrag bespreekbaar wordt gemaakt?

In feite gaat het om de manier waarop we met elkaar, in een team en als organisatie kunnen leren. Op een veilige manier, met gelijkwaardigheid en de bereidheid bij beiden om zich te laten kennen.

In deze ONLINE training van 2 dagdelen gaan we aan de hand van een aantal principes en handvatten van Geweldloze Communicatie/Verbindende Communicatie aan de slag met het voeren van verbindende gesprekken in je organisatie.

Inhoud

Tijdens de training staan, via rollenspellen, theorie en allerlei oefeningen, de volgende onderwerpen centraal:

  • Hoe schakel je anderen in om jouw talenten te ontwikkelen? Hoe maak je concreet wat je wilt weten?
  • Hoe ontvang je gevraagde en ongevraagde informatie van anderen zo, dat je er samen van leert en uitkomt bij concrete, gezamenlijke afspraken voor de toekomst?
  • Hoe ontvang je van harte complimenten?
  • Hoe deel je informatie met een ander op een manier die bijdraagt aan veiligheid en leren?

Je gaat zelf aan de slag met je eigen werksituaties, ondersteund door de trainers en samen met andere deelnemers.

Met als resultaat

Zin en vaardigheid! Zin in het voeren van gesprekken over wat in je werk lekker loopt, waar je jouw talenten en die van collega’s kan versterken en waar je echt verandering zou willen. En vaardigheid om een of meerdere handvatten in de praktijk in te zetten.

Voor wie

Voor mensen zonder enige ervaring in Verbindende Communicatie die op zoek zijn naar handvatten om gesprekken te voeren die gericht zijn op verbinding, leren en samenwerken. En voor mensen mét ervaring in Verbindende Communicatie die op zoek zijn naar inspiratie om Verbindende Communicatie te laten werken in hun organisatie.

Trainers

Deze training wordt gegeven door Martin van der Meulen of Christiaan Zandt. Beiden zijn internationaal gecertificeerd als trainers in Geweldloze Communicatie.

Praktische informatie

De training is van 09:00 – 12:30 uur (pauze 10:30 – 11.00 uur) in Zoom. Het minimum aantal deelnemers is 8.

Niveau: Basis
Voorkennis: Er is geen eerdere training in Geweldloze Communicatie nodig om deze training te volgen.
Contacturen: 3
Voorbereidingsuren: Geen

Investering

Prijs voor particulieren € 175,-, voor ZZP-ers € 225,- en voor deelnemers van wie de organisatie betaalt € 425,-.

Wil je contact met ons op nemen als de financiën een belemmering vormen voor jou of je organisatie om deel te kunnen nemen aan de training? Wij staan ervoor open om daar een gesprek over te voeren omdat onze intentie is om bij te dragen aan een wereld die voor iedereen werkt.

Data, trainer en locatie

Meer informatie en inschrijven

Bel ons op 06 – 123 456 75 of mail ons voor meer informatie.
Je kunt je inschrijven voor de training door in de agenda op de datum te klikken. Particulieren en ZZP-ers kunnen met iDeal betalen, organisaties ontvangen eerst een factuur.

Informatie of advies

Soms wil je even overleggen over je vraag. Dat kan.

Contact