Ai-opener en Vine coaching & training organiseren sinds 2010 een Train-de-trainer Geweldloze Communicatie (GC). Deze training is voor iedereen die GC op bewust-bekwaam niveau heeft geïntegreerd en die het gedachtengoed wil delen en uitdragen.

Deze training focust specifiek op wat een training in Geweldloze Communicatie anders maakt dan andere trainingen. We kiezen hiervoor omdat trainingen rond algemene trainersvaardigheden ruim voorhanden zijn.

Trainingsprogramma

We werken in 6 tweedaagse blokken. De thema’s en onderwerpen van deze blokken zijn:

Blok 1: Getting started

 • Het creëren van verbinding en veiligheid in een groep
 • Zelf-assessment: waar is gelegenheid tot ontwikkeling?
 • Omgaan met mijn eigen beelden en oordelen rond trainerschap en mijzelf als trainer
 • Afspraken rond besluitvorming
 • Presentatiekracht (stemprojectie, beweging, etc.)
 • Ontwikkelen en uitproberen van werkvormen

Blok 2: Interactie met deelnemers

 • Werken met uitdagende situaties: empathy before education
 • Werken met sleutelverschillen: methode Klaus Karstadt
 • Coregulatie, omgaan met intensiteit en triggers
 • Ontwikkelen en uitproberen van werkvormen

Blok 3: Principes onder een training: Model en ‘principle based’ trainen

 • Hoe bouw ik een workshop of training?
 • Keuzes: een principe als basis, of een model
 • Ontwikkelen en uitproberen van werkvormen

Blok 4: Werken aan diversiteit en inclusie

 • Gasttrainer rond thema ‘diversiteit en inclusie’
 • Ontwikkelen en uitproberen van werkvormen

Blok 5: Groepsdynamiek: werken met groepsinterventies

 • Benutten van de dynamiek in een groep
 • Groepsinterventies: De kunst van het vragen stellen
 • Zelf-expressie als bijdrage aan leren en verbinding
 • Feedback verzamelen in een groep: vormen en ervaringen
 • Trainingsopzet presenteren
 • Presentatiekracht (stemprojectie, beweging, etc.)
 • Ontwikkelen en uitproberen van werkvormen

Tussen blok 5 en 6 geven deelnemers een workshop, training of lezing voor particulieren of binnen een organisatie. Deze wordt opgenomen. In het zesde blok ontvangt de deelnemer feedback van zowel directe collega-deelnemers als trainers.

Blok 6: The proof of the pudding

Feedback op workshops (a.d.h.v. videomateriaal), feedback 1 op 1 – reflectie op de matrix zelf-assessment en reflectie a.d.h.v. de matrix, hoe nu verder, afsluiting

Verbinding en inspiratie tussen de blokken
Tussen de blokken door worden soms digitale sessies van ongeveer 1 uur aangeboden, waarbij wordt ingegaan op praktijkervaringen van deelnemers en er ruimte is voor verbinding met elkaar.

Over de trainers

Tijdens de training zullen meestal twee trainers aanwezig zijn. Het trainersteam bestaat uit Christiaan Zandt, Elkie Deadman, Anja Nekeman en Dionne Verbeet. Zij zijn door de organisatie van Marshall Rosenberg gecertificeerd als NVC-trainers. Dit houdt o.a. in dat CNVC er vertrouwen in heeft dat zij de integriteit van het gedachtegoed van NVC (kunnen) waarborgen en dat deze trainers Geweldloze Communicatie over kunnen brengen in harmonie met de visie zoals Marshall Rosenberg die heeft ontwikkeld.

Samenwerken rond een doelgroep of thema

Deelnemers die een focus delen op een onderwerp, werkveld of doelgroep (zoals onderwijs, zorg, VC in not-for-profit-organisaties of jongeren) worden ondersteund om gedurende de looptijd van de training ervaringen en inspiratie uit te wisselen in ‘focusgroepen’. Het doel van deze groepen is om samen te leren hoe de doelgroep effectief te bereiken en te trainen is.

Meekijken met ervaren trainers

Ter inspiratie en om met verschillende trainingsstijlen in aanraking te komen, werken we met vier trainers in verschillende samenstellingen. Indien gewenst kun je, tegen betaling van de kosten voor accommodatie á € 50 per dag, als assistent/waarnemer aanwezig zijn bij een tweedaagse training van één van de trainers. Meer informatie hierover wordt bij de start van de training gegeven.

CNVC-certificering

Wij geloven dat deze training voor mensen die zich (willen) laten certificeren als trainer Geweldloze Communicatie door het Center for Nonviolent Communication zeker zal bijdragen aan integratie en vaardigheid. De 12 trainingsdagen tellen mee voor de trainingsuren voor certificering, al staat de training verder los van het certificeringtraject.

Toelatingscriteria

Deze training is voor iedereen die GC op bewust-bekwaam niveau heeft geïntegreerd en die het gedachtengoed wil delen en uitdragen. We verwachten dat je:

 • Minimaal 16 dagen training NVC bij een CNVC-gecertificeerde trainer hebt gevolgd. Bij gevolgde NVC-trainingen bij een niet gecertificeerde trainer vindt afstemming plaats met de trainer.
 • Een (telefoon)gesprek als intake voert met één van de trainers

Denk je eraan om deze Train-de-trainer-opleiding te gaan volgen, dan adviseren we je om aan de tweedaagse ‘Werkvormen Workshop’ mee te doen, omdat een belangrijk deel van het werk als trainer staat of valt met de werkvormen die we inzetten. Als je daarvoor of daarna inschrijft voor de Train-de-trainer, dan krijg je de helft van de deelnamekosten voor de werkvormenworkshop terug.

Aantal deelnemers

Minimaal 10, maximaal 16

Studiebelasting

Contacturen : minimaal 80
Voorbereidingsuren : minimaal 50

Van deelnemers wordt verwacht dat zij tussen de trainingsblokken door werkvormen voorbereiden, trainingsprogramma’s ontwikkelen en contact hebben met andere deelnemers. Het geven van een workshop, training of lezen is onderdeel van de training, maar valt buiten de planning van de trainingsdagen. Meer informatie hierover wordt bij de start van de training gegeven.

Investering

De deelnameprijs voor het ‘Train de trainer’-traject, bedraagt voor particulieren €3000,-. Voor deelnemers van wie de organisatie deelname betaalt is de prijs €6250,- (vrijgesteld van BTW). Indien het je eigen bedrijf is en je valt in de categorie Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP), bedraagt het tarief €4000,- (vrijgesteld van BTW). Deze prijzen zijn inclusief alle trainingsmaterialen, koffie/thee/lunch.

Indien de kosten voor deelname voor jou een onoverkomelijk probleem vormen willen we je vragen toch contact op te nemen zodat we in overleg naar een oplossing kunnen zoeken die zowel voor jou als voor ons zou kunnen werken. Eventueel kan er, na overleg, ook in termijnen worden betaald.

Data, locatie en trainer

Meer informatie en inschrijven

Bel ons op 06 – 123 456 75 of mail ons voor meer informatie.
Je kunt je inschrijven voor de training door in de agenda op de datum te klikken. Particulieren en ZZP-ers kunnen met iDeal betalen, organisaties ontvangen eerst een factuur.

Informatie of advies

Soms wil je even overleggen over je vraag. Dat kan.

Contact