Case Flevoziekenhuis

Op 22 september 2015 is het ziekenhuis brede opleidingstraject ‘Verbindend communiceren brengt topzorg dicht(er) bij’ bij het Flevoziekenhuis van start gegaan. Dit opleidingstraject sluit aan op het meerjarenbeleidsplan 2015-2019. Bedoeling hiervan is om de afdelingen te ondersteunen bij het realiseren van 3 doelstellingen uit het meerjarenbeleidsplan:

  • Tevreden patiënten
  • Bevlogen en betrokken medewerkers
  • Tevreden verwijzers

Na een aantal korte kennismakingsworkshops voor leidinggevenden zijn half oktober 2015 de basismodules voor de eerste groep van 375 medewerkers begonnen en in februari 2016 zijn we gestart met de tweede groep van 375 medewerkers.

Tot dusver zijn de reacties heel bemoedigend. Dat is o.a. terug te zien in de feedbackformulieren die de medewerkers invullen. Daar krijgt de training gemiddeld een 8- en geven medewerkers aan dat ze nu meer empathie hebben voor hun collega’s en de patiënten. Wellicht nog belangrijker is dat medewerkers delen hoe ze het in de praktijk toepassen en wat het ze oplevert. Enkele reacties van deelnemers:

Tijdens het volgen van de basismodule krijgen medewerkers, naast een uitgebreide hand-out, een herinneringsboekje uitgereikt om het geleerde te integreren. Een voorbeeld is hier gratis te downloaden.

Op 10 november 2016 is een belangrijke mijlpaal bereikt toen de 100e groep medewerkers de basismodule volgde. Reden genoeg om dit met taart te vieren!

Hieronder zijn links te vinden naar twee filmpjes van zo’n 4 minuten die een beeld geven van het belang van inlevingsvermogen en empathie in het dagelijks leven en in het ziekenhuis.