Organisatiecases

Hieronder vind je een drietal organisaties waarvoor Ai-opener de afgelopen jaren trainingsprogramma’s heeft ontwikkeld en uitgevoerd o.b.v. Verbindende Communicatie. Bedoeling van deze voorbeelden is dat je een beeld krijgt van de mogelijke toepassingen.

Case Cavent

Cavent, een zorginstelling die werkt met (licht) verstandelijk gehandicapten, had een nieuwe visie. Een visie die aansluit op de ontwikkelingen rond de participatiesamenleving en is gebaseerd op gelijkwaardigheid. Toen kwam Verbindende Communicatie in het vizier. Inmiddels zijn alle medewerkers getraind en is er een pilotworkshop gegeven voor cliënten.

Verder lezen

Case Flevoziekenhuis

Of we een traject wilden ontwikkelen om verbinding en verbindende communicatie in het ziekenhuis te versterken – dat was de vraag waarmee het Flevoziekenhuis kwam. En dus gingen we twee jaar lang aan de slag tot in de haarvaten van de organisatie, met training, teamcoaching, en het opleiden van ambassadeurs.

Verder lezen

Case Bo-ex

Een woningcorporatie in Utrecht, waar de medewerkers aan de slag gingen met Verbindende Communicatie. Reden was dat één medewerkster ‘anders’ communiceerde met de huurders en daar opvallende resultaten mee boekte. De rest is geschiedenis.

Verder lezen

Voor inhoudelijke vragen over deze trajecten of als je wilt overleggen over de mogelijkheden van een trainingsprogramma in jouw organisatie

kun je contact met ons opnemen via 06-16914452 of mail.