Community-middag 8 oktober 2021

De vierde community-middag op 8 oktober 2021 werd voor het eerst georganiseerd op onze nieuwe locatie, gebouw De Heuvel, in het centrum van Rotterdam. Klik op deze link voor de opname van de twee presentaties.

De ‘passcode’ is 7+$=bU74

presentatie bekijken

Na de opening door dagvoorzitter Jenny Giezeman kreeg Erna Vinkers het woord. Zij is oprichter en directeur van de stichting Let’s Care. Let’s Care is een stichting die zich op de Filipijnen inzet om mishandelde, misbruikte en verwaarloosde meisjes te rehabiliteren en met voorlichtingscampagnes bewustzijn en gedragsverandering wil realiseren om kindermisbruik uit de wereld te bannen.

Zoals Erna aangaf: “Werken in een ander land met een andere cultuur, omgangsvormen en spreektalen is een uitdaging. Je hebt te maken met andere normen, waarden, gedragingen en aannames van wat als “normaal” wordt beschouwd. Onduidelijkheid, onbegrip en uit verbinding gaan ligt op de loer. Dus hoe zorg je er nu voor dat er binnen de organisatie eenzelfde taal wordt gesproken die zorgt dat de problemen en conflicten buiten de deur blijven, universeel is en die mensen verbindt? Geweldloze Communicatie is daarvoor een bruikbaar instrument. Daarnaast vind ik het belangrijk om binnen mijn stichting Let’s Care empowerment en gelijkwaardigheid vorm te geven. De afgelopen 10 jaar heb ik ervaring gehad met wat niet goed werkt, de nodige lessen gehad en nu een nieuw organisatie-model ontworpen om aan deze waarden invulling te geven.” De presentatie van Erna start op minuut 16.30.

Aansluitend, startend op minuut 50.00 vertelde Ilse Dapper haar verhaal. Ilse is arts-intensivist en heeft op 1 oktober haar baan bij het ziekenhuis in Antwerpen opgezegd om zich full-time te richten op haar bedrijf iDeeLAB.

Zij vertelde o.a. het volgende: “Arts zijn is één van de mooiste beroepen op aarde. Maar toch ontstaan er op de werkvloer soms frustraties en fricties waardoor de ‘good vibe’ verloren dreigt te gaan. Want zelfkennis en inzicht, samenwerken met anderen, omgaan met de vele veranderingen etc.

leer je niet in de schoolbanken. Verbindend leiderschap geeft artsen de tools om niet alleen verbinding met zichzelf te leggen, maar ook met het team, de stakeholders en uiteraard de patiënt. Deze tools zorgen ervoor dat arts en zijn directe omgeving echt kan floreren, zodat arts zijn het mooiste beroep op aarde blijft.”

Na de presentaties door Erna en Ilse volgden er nog 3 parallelle workshops door Ai-opener trainers met als thema’s:

  • Oefenen met verzoeken doen; door Dionne Verbeet
  • Verbindend leiderschap/organisatie; door Erna Vinkers en Martin van der Meulen
  • Opvoeding: ‘It takes a village to raise a child’; door Eva Maria Schneijderberg

De middag werd afgesloten met een borrel en een najaarszonnetje op het dakterras van Gebouw De Heuvel.