logo

Onderwijs

De jaren die (jonge) mensen op school doorbrengen zijn kostbaar, daar is iedereen die iets met onderwijs te maken heeft, van doordrongen. Hoe creëren we samen een pedagogisch klimaat waarin ruimte is voor de leerling, de student, de docent, ouders én alle anderen die deel uitmaken van het onderwijssysteem?

Geweldloze Communicatie of Verbindende Communicatie kan hiertoe de sleutel zijn, omdat het concrete handvatten biedt om elkaar te verstaan. Het is een taal zonder schuld en verwijten, waar we onze aandacht te richten op wat we werkelijk belangrijk vinden en van daaruit, in afstemming, onze acties vorm te geven.

Leerlingen/studenten zullen meer en meer ervaren dat ze gezien en gehoord worden en daardoor vanuit intrinsieke motivatie aan de slag gaan. Ook geeft GC de docent/leerkracht concrete handvatten om:

  • te reflecteren op eigen gedrag;
  • met conflicten om te gaan op een manier die herstellend werkt in plaats van bestraffend;
  • gedragen besluiten te nemen en afspraken te maken;
  • bekrachtigende feedback te geven op inhoud van werk of gedrag.

Zo kan de school een oefenplaats worden waar jonge mensen zich bekwamen in deelname aan een democratische samenleving. De focus ligt op gedeelde verantwoordelijkheid en samenwerking.

Ons programma sluit aan op de vraag vanuit het onderwijs om op een vakoverstijgende wijze vorm te geven aan burgerschap, vredeseducatie en emotionele intelligentie.

De trainingen zijn gericht op een ieder die bijdraagt aan het creëren van een schoolklimaat van samenwerking. Dus zowel op leraren/ docenten, directie, bestuur, MR leden, Ouderraden, bouwcoördinatoren etc, omdat de concrete toepassingen in de klas ook vertaald kunnen worden naar andere situaties.

Een docent beschrijft het als volgt:

“Daags na de afronding van de introductiecursus ben ik met behulp van de NVC-feedbackbox in gesprek gegaan met meerdere leerlingen die uiteenlopende begeleidingsbehoeftes hadden. Van een topsporter die haast zou vergeten dat hij ook nog gewoon een tiener is, tot een leerling die niet meer weet wat hem motiveert, tot een jongen die in de loopgraven van een vechtscheiding probeert te overleven. Telkens weer blijkt het een even krachtig als ontroerend én vrolijk makend middel om verbinding tot stand te brengen met gevoelens en behoeftes die tot dan toe in nevelen gehuld leken. Waar verbinding ontstaat, gaat het leven weer stromen.”

Hieronder vind je onze trainingen die specifiek gericht zijn op mensen in het onderwijsveld. Dit betekent dat je in de training alleen met mensen zit die onderwijs als werk en/of passie hebben. Als je klikt op een blokje krijg je alle informatie over die training te zien.

Nieuwsgierig geworden? Neem dan eens een kijkje bij deze video’s van de Deense NVC-trainer Kirsten Kristensen waarmee we samenwerken.

Hoe kom je in je leer-kracht te staan? Wezenlijk contact maken met leerlingen, studenten, collega’s en ouders leer je in de training Verbindende Communicatie in het onderwijs.

Wil je beter om leren gaan met conflicten en onrust in de klas? In de Verdiepingstraining Verbindende Communicatie in het onderwijs leer je de tools toepassen in lastige situaties.

Voor het verzorgen van trainingsprogramma’s en studiedagen in jouw onderwijsinstelling kun je contact met ons opnemen via mail of 06-123 456 75.

Onderwijsmiddag

Vanwege onze betrokkenheid en specifieke aanbod voor het onderwijs organiseren wij elk jaar een onderwijsmiddag met thema’s als ‘Down to Earth’. Ook voor dit jaar staat er weer een onderwijsmiddag gepland en wel op donderdag 6 oktober 2022.

Als je meer wilt weten over ons ‘gewone’ aanbod kun je direct door naar de agenda.

Informatie of advies INFO
Soms wil je even overleggen over je vraag. Dat kan.
CONTACT