De kern van bemiddelen

De afgelopen tijd ben ik gefascineerd door het werk van Gabor Maté, een Canadese arts. Maté helpt mij begrijpen hoe mensen van kinds af aan gewend raken om te kiezen tussen verschillende strategieën om hun behoeften te vervullen. En dat die gewoontes op de langere termijn tot kleine en grote problemen kunnen leiden. Omdat we onze mond houden en woorden inslikken bijvoorbeeld. Of juist ons gal spuwen tegen iemand die daar niet op zit te wachten. De training en bemiddeling die ik graag aanbied, is er in de eerste plaats op gericht om ruimte te scheppen waarin ieders behoefte er kan zijn. Ruimte om te luisteren naar de onderbuik én elkaar. Dat is vaak spannend en intens. Én niet het eind van de wereld. Die ervaring verzacht en geeft meestal vertrouwen. En dat is de basis waarop zaken kunnen worden rechtgezet en afspraken kunnen worden gemaakt die werken voor eenieder.

In een clipje op YouTube legt Maté in 4 minuten uit hoe kinderen van jongs af aan leren om te gaan met de spanning tussen zichzelf zijn (voelen wat ze voelen) en verbinding met de wereld om hen heen. Een spanning die ontstaat wanneer ze de boodschap krijgen dat het niet allebei tegelijk kan. Dit is een van de thema’s die bij iedere training en ook de leergang Bemiddeling terugkeert.

Dat klinkt dan bijvoorbeeld als de verzuchting “Hoe kan het dat ik het zo moeilijk vind om mijn behoefte te achterhalen?” of de twijfel: “Als ik eerlijk ben, ben ik bang dat ik anderen voor het hoofd stoot!” “Wat betekent het voor onze samenwerking als ik eerlijk ben over wat ik nodig heb?” en “Als de grond onder mijn voeten begint te schuiven, kan ik dan in verbinding blijven met mezelf?”

Ik merk dat ik, net als de kinderen over wie Maté spreekt, als volwassene de hele dag door manieren zoek en bemiddel om mijn plek in te nemen in voortdurend veranderende relaties. En soms schuurt dat. Als ik er zelf niet uit kom, wil ik graag support kunnen vragen aan iemand die me helpt aan duidelijkheid en empathie. Dat kan een collega zijn, een kennis, een familielid of een formele mediator. En op hen is de leergang Bemiddeling op basis van Geweldloze Communicatie gericht.

Dit voorjaar gaf ik die training bij onze collega’s van Blabla in België en één van de reacties die me nog steeds ontroert, is: “Ik heb mezelf zien veranderen van iemand die conflicten mijdt, naar iemand die nieuwsgierig en mild conflicten aangaat en onderzoekt.” Dat gun ik iedereen die support zoekt bij conflicten! In februari start ik zowel in België als in Nederland opnieuw met deze leergang Bemiddeling. Neem gerust contact op als je hier meer over wil weten…

Christiaan Zandt (06-38787461)