leiderschap door dialog

Preview – Einde discussie, Leiderschap door Dialoog

Roland de Bruijn en Fons Trompenaars stellen dat we kansen missen op vooruitgang, ontwikkeling en innovatie omdat we niet echt goed zijn in communiceren en samenwerken.  Hun dialoogmethode Dialogue to Synergize (D2S) geeft je een concrete aanpak om dit wel te worden. Een belangrijke inspiratiebron voor deze methode is Verbindende Communicatie.

Ga jij in discussie of kies je voor de dialoog?

Het boek staat vol met voorbeelden die illustreren dat we het buitengewoon lastig vinden om te kiezen voor de dialoog met mensen die een andere mening of andere ideeën hebben. In plaats van onbevangen te luisteren, zijn we geneigd anderen de maat de nemen. Bewust of onbewust toetsen we wat de ander zegt of doet direct aan onze eigen normen en waarden. We leggen mensen langs een figuurlijke meetlat en zodra iemand hiervan afwijkt, ontstaat er spanning. Deze spanning prikkelt ons brein en zorgt ervoor dat we vaak direct een mening hebben over de ander. Door ons (primaire) oordeel te delen of door wijselijk ons mond te houden komt de oplossing meestal niet dichterbij.  De schrijvers roepen je op dit patroon te doorbreken en bij een verschil van mening te kiezen voor de dialoog in plaats van te verzanden in die eeuwige discussie. Het boek geeft praktische handvatten om niet meer in de valkuil van overtuigen te stappen en diversiteit juist te benutten voor ontwikkeling en innovatie.

Om dit te bereiken leer je als lezer je gezond verstand niet meer te laten kapen door instinctieve reflexen. Door je dierlijke vecht-vlucht-reflex bij een verschil van mening te vervangen door de betrokken-nieuwsgierigheid-reflex ontstaat er ruimte voor de dialoog.

De spanning die ontstaat als iemand afwijkt van jouw persoonlijke meetlat wordt dan een kans. Een kans om de complexe werkelijkheid beter te begrijpen, een kans om innovatieve oplossingen te bedenken of een kans om een meer inclusieve samenwerking te realiseren.

D2S is dus de aanpak om kansen in je eigen praktijk beter te benutten. De methode stimuleert je niet te denken in tegenstellingen (of/of denken) of compromissen (en/en denken), maar je hoofd vrij te maken voor een nieuwe manier van denken: het doordenken. Met doordenken betreed je namelijk een nieuw terrein met ongekende mogelijkheden. Het betekent dat je tijdens gesprekken de regie pakt, dat je verschillende meningen onderzoekt, dat je ogenschijnlijke tegenstellingen integreert en dat je tot een veel productievere samenwerking komt.

Een voorbeeld waar een verschil van mening veel meer kunnen benutten is het klimaat: ‘Aan de ene kant maken steeds meer mensen zich zorgen over het klimaat. Aan de andere kant staan mensen die het wel graag ‘ haalbaar en betaalbaar’ willen houden. Door de belangen van economie en ecologie tegenover elkaar te plaatsen, belanden we in discussies die ons tot nu toe niet de gewenste slagkracht heeft opgeleverd.

Door te kiezen voor D2S ontstaat er een denkruimte waarin de ogenschijnlijk concurrerende waarden economie en ecologie elkaar kunnen versterken. De volgende vraag stimuleert ons tot doordenken in plaats van discussiëren: Hoe kunnen we door te investeren in de economie ons klimaat verbeteren? Het antwoord leidt ons naar duurzame vernieuwing, groene banen en een beter leefmilieu. Op deze manier verbind je mensen en bedrijven die zich zorgen maken over het milieu met mensen en bedrijven die zich zorgen maken over hun financiële positie’.

D2S is een vorm van leiderschap waarmee je niet alleen sturing geeft aan jezelf, maar waarmee je ook je gesprekspartners aanzet tot een meer bevredigende en productieve manier van communiceren. D2S leert je je eigen meningsverschillen op een positieve en productieve manier te gebruiken. Je benut hierin elkaars capaciteiten voor het vinden van innovatieve oplossingen en maakt de samenwerking een stuk vitaler. Het boek daagt je hiertoe uit en de online leeromgeving bij het boek ondersteunt je om jouw gesprekken naar dit hogere niveau te tillen.

Kies jij als professional ook voor D2S?