logo

Train-de-trainer Nonviolent Communication

Vine coaching & training en Ai-opener organiseren in 2021 voor het elfde achtereenvolgende jaar een Train-de-trainer Nonviolent Communication. Deze training is voor iedereen die in contact is met de essentie van NVC, wil bijdragen aan de ontwikkeling van zichzelf en anderen en het proces van NVC wil leven, uitdragen en verder wil verinnerlijken. Doelgroep is iedereen die door training, coaching, lezingen, oefengroepen of anderszins actief wil bijdragen aan vrede in de wereld en het verspreiden van het gedachtegoed van Marshall Rosenberg.

Zowel Martin van der Meulen, Christiaan Zandt, Elkie Deadman als Anja Nekeman, die de training (bege)leiden, zijn door de organisatie van Marshall Rosenberg gecertificeerd als NVC-trainers. Dit houdt o.a. in dat CNVC er vertrouwen in heeft dat zij de integriteit van het gedachtegoed van NVC (kunnen) waarborgen en dat deze trainers Geweldloze Communicatie over kunnen brengen in harmonie met de visie zoals Marshall Rosenberg die heeft ontwikkeld.
Deze training staat los van het certificeringtraject van het Center for Nonviolent Communication en leidt op zich niet tot certificering. Voor diegenen die dit ambiëren zal deze training wél bijdragen om het certificeringtraject met succes te doorlopen. De twaalf trainingsdagen tellen daarin ook mee.

De training is interactief. Deelnemers leren door doen en ervaren. Er wordt ook ruimte geboden voor de behandeling van door deelnemers aangereikte onderwerpen.
Trainingen die algemene trainersvaardigheden aanleren zijn ruim voorhanden en daarom focust deze training specifiek alleen op het overdragen van kennis in, en het leven van, NVC met individuen en groepen.

Op basis van de ervaring van de eerste tien jaar is een manual samengesteld van ruim 60 pagina’s waarin theorie, toelichtingen en oefeningen zijn opgenomen. Verder werken we met de op YouTube verschenen ‘NVC Training Course’, waarin Marshall Rosenberg in 9 sessies van 1 uur zijn kennis en ervaring over Geweldloze Communicatie deelt. Over het algemeen zullen er twee van de vier trainers aanwezig zijn om de training te (bege)leiden.

Trainingsprogramma
We werken in 4 blokken van drie dagen. De thema’s van de vier blokken zijn:

Blok 1:
‘ik’, vrede in mezelf. Dit blok heeft als kernvraag: hoe bewaar ik op basis van NVC de rust in mezelf als ik tegen mijn eigen oordelen aanloop in mijn rol als mens/trainer/coach etc.?

Blok 2:
‘jij en ik’, vrede in mijn relaties. Blok twee gaat over: hoe zet ik NVC in om vrede te creëren tussen mijzelf en de ander binnen de context van een groep (zoals co-trainer, individuele deelnemer, coachee, etc.)?

Blok 3:
‘wij’, vrede in mijn omgeving. Blok drie heeft als thema: hoe kan ik als facilitator bijdragen aan de ontwikkeling én aan de harmonie in een groep en de andere omgevingen waar ik deel van uit maak?

Blok 4:
‘the pudding’, the proof is in the eating. Rond blok 4 komen alle aspecten geïntegreerd aan de orde in een workshop/training die de deelnemers in groepjes van 2 of 3 zelf organiseren en voor publiek van buiten geven.

Tijdens de blokken komt onder meer aan bod:

 • Bij jezelf blijven, ongeacht wat de groep doet
 • De kunst van het vragen stellen
 • Vragen beantwoorden en omgaan met ‘tegenwerpingen’
 • Het verdiepen van het begrip van “key-differentiations”
 • NVC toepassen om problemen op te lossen
 • (Verbinding tussen) de componenten van het proces: demonstraties geven
 • Nee kunnen zeggen en kunnen ontvangen
 • Boosheid uitdrukken en ontvangen
 • Conflictoplossing en mediation
 • Opzetten van een training, lezing of presentatie
 • Oefeningen ontwikkelen en uitproberen
 • Feedback geven en ontvangen (o.m. met behulp van video-opnamen)
 • Eerlijkheid in evaluaties en het praktiseren daarvan
 • Uitvoeren van evaluaties en het ontvangen van deelnemer evaluaties

Ter inspiratie en om met verschillende trainingsstijlen in aanraking te komen, werken we met vier trainers in verschillende samenstellingen. Indien gewenst kun je, tegen verblijfskosten van € 35 per dag, als assistent/waarnemer aanwezig zijn bij een tweedaagse training van één van de trainers.

.

Toelatingscriteria:

 • Minimaal 16 dagen training NVC bij een CNVC gecertificeerde trainer of gelijk-waardig. Dit laatste in afstemming met de trainers.
 • Een (telefoon)gesprek met één van de trainers, bij voorkeur een trainer die je nog niet kent.

Aantal deelnemers:
Minimaal 10, maximaal 16

Data:
Start 2022, nog te bepalen.

Tijdstippen:
De blokken starten om 10.30 uur op de eerste dag en eindigen om 16.00 uur op de derde dag. Tijdens de blokken kunnen op ad-hoc basis avondactiviteiten worden voorgesteld.

Studiebelasting:
Contacturen : 85
Voorbereidingsuren : minimaal 50

Prijzen:
De deelnameprijs voor het ‘Train de trainer’-traject, bestaande uit 12 dagen training, bedraagt voor particulieren € 2.250,-. Voor deelnemers waarvan het bedrijf/de organisatie deelname betaalt is de prijs € 5.125,- (vrijgesteld van BTW). Indien het je eigen bedrijf is en je valt in de categorie Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP), bedraagt het tarief € 3.075,- (vrijgesteld van BTW). Deze prijzen zijn inclusief alle trainingsmaterialen en excl. de kosten van de accommodatie.

Deelnemers uit België kunnen voor deze opleiding een subsidieaanvraag doen bij de kmo-portefeuille en zo tot 30% van het nettobedrag laten subsidiëren.

We hebben in alle eerdere ‘Train de trainer-NVC’ ervaring opgedaan met een locatie waar we nog steeds enthousiast over zijn (www.beukenhof.nl). De verblijfskosten hiervan bedragen € 850,- of € 212,50 per blok. Dit is inclusief 8 overnachtingen op een tweepersoons¬kamer met douche op de gang, alle maaltijden, koffie/thee en fruit en alle trainingsruimtes die we ter beschikking hebben. Voor deelnemers die behoefte hebben aan meer privacy zijn enkele éénpersoonskamers beschikbaar voor € 50,- extra per blok.

Indien de kosten voor deelname voor jou een onoverkomelijk probleem vormen willen we je vragen toch contact op te nemen zodat we in overleg naar een oplossing kunnen zoeken die zowel voor jou als voor ons zou kunnen werken. Eventueel kan er, na overleg, ook in 2 termijnen worden betaald.

Aanmelding:
Je aanmelding is definitief na ontvangst door Ai-opener van een aanbetaling van € 200,- en het volledig ingevulde inschrijfformulier. Na een intakegesprek op volgorde van aanmelding besluiten we over deelname. Het resterende deelnamebedrag ontvangt Ai-opener dan graag uiterlijk vier weken voor aanvang van de training op rekening NL27 TRIO 0212 41 83 00 t.n.v. Ai-opener te Rotterdam.

Annulering:

 • Bij annulering door de organisatoren krijg je het volledige bedrag teruggestort.
 • Bij annulering door de deelnemer voor vier weken voor aanvang van de training wordt het betaalde bedrag teruggestort minus de aanbetaling van € 200,-.
 • Bij annulering na vier weken voor aanvang van de training wordt het betaalde bedrag minus de aanbetaling van € 200,- teruggestort als je zelf een andere betalende deelnemer vindt die wordt toegelaten of als je plaats door iemand van de wachtlijst kan worden ingenomen.

Informatie:
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ingrid Bouland op 06-123 456 75 of een e-mail sturen naar info@ai-opener.nl.

Informatie of advies INFO
Soms wil je even overleggen over je vraag. Dat kan.
CONTACT