Kijk en zie mij, Samen-Zijn met dementie

De mens op de voorgrond

Vervreemding Verwijdering Verwondering Verbinding

In de 17 jaar dat ik trainingen geef in de gezondheidzorg zag ik zoveel emoties langskomen: machteloosheid, verdriet, frustratie, angst, achterdocht. En ik zag hoe er, met behulp van Verbindende Communicatie, lucht, ruimte, begrip, creativiteit, verbinding en rust kon ontstaan. Een speciale plek daarbij heeft voor mij de zorg en het welbevinden in het alledaagse leven voor mensen met een hersenziekte, met dementie en degene in de kring rond hen heen.

Mijn aanname is dat de wens van de mens met dementie is: “Kijk en zie mij”, wanneer ik me niet meer kan uitspreken. Zie niet de ziekte, die ben ik niet, die heb ik. Daarnaast kan kennis hebben van de ziekte zeer helpend zijn en handvatten geven.

De wereld van een mens met een ziek brein en dementie verandert immers. Meestal langzaam, maar soms heel snel. Hersenfuncties zoals het kortetermijngeheugen nemen af of verdwijnen zelfs, het lukt steeds minder goed om verantwoordelijkheid te nemen en keuzes te maken. Daarnaast verandert de wereld van een wereld met zekerheden naar een wereld met onzekerheid, waardoor er vaak angst ervaren wordt. Mensen met dementie zijn ook vaak gevoeliger voor stress. En omdat emoties sneller geraakt worden reageren zij soms op manieren die anderen niet altijd begrijpen.

Een fragment dat me ontroerde, wil ik graag met jullie delen:

https://www.npostart.nl/de-verwondering/14-02-2021/KN_1725067

‘Kijk en zie mij’ mag ook genoemd worden voor degenen in de kring rond de mens met dementie. Op de momenten dat het uitdagend wordt om je geduld te bewaren. Op de momenten dat je moe bent maar toch o zo graag voor je partner, vader of moeder wilt blijven zorgen, of het juist niet meer wilt of kan. Je bent bovenal partner, zoon of dochter of anderszins.

Wat iemand zegt of doet, handig of niet handig, bewust of niet bewust, komt voort uit iets wat diegene belangrijk vindt (een behoefte). Inzicht hierin geeft je ruimte, helderheid, mildheid voor jezelf én een ander. Soms ben je niet trots of baal je van hoe je omgegaan bent met een bepaalde situatie. Stil kunnen staan bij zo’n situatie, bij wat die met je doet en bij wat je nodig hebt en daar met begrip naar kunnen kijken kan je energie geven. Verbindende Communicatie geeft handvatten om hier mee om te gaan en om in het hier en nu te blijven, ook als anderen dat niet meer kunnen.

Vanaf 4 april geef ik, verspreid over 3 weken, een cursus van 3 keer een halve dag (keuze ochtend of avond). Om samen te werken en stil te staan bij jezelf en/of bij de ander.

Klik hier voor meer informatie >>

Tineke Hertsenberg