Persoonlijke groei in organisaties

Voor de zomer zet ik altijd op een rijtje bij welke organisaties we dit cursusjaar met Ai-opener trainingen of trainingsprogramma’s hebben verzorgd. Toen ik dat deze week deed (de namen vind je onderaan) werd ik blij van het aantal organisaties, zo’n 25, én de diversiteit. Veel om te vieren! Vooral als je, zoals wij bij Ai-opener ‘bij wilt dragen aan een wereld die voor iedereen werkt met verbindend communiceren als sleutel’. 

Toen ik er wat langer bij stil stond viel me een aantal ontwikkelingen op die ik als volgt heb betiteld:

  1. Van vaardigheden naar professionele ontwikkeling plus persoonlijke groei
  2. Van probleemgestuurd naar visie-gedreven
  3. Van eenmalig naar structureel

1. Persoonlijke groei: De afgelopen jaren krijgen we steeds vaker de vraag vanuit organisaties om medewerkers niet alleen vaardigheden te leren. Maar om tijdens de training ook expliciet ruimte in te bouwen voor persoonlijke groei. Vanuit de overtuiging dat persoonlijke groei van medewerkers bijdraagt aan het welzijn van die medewerkers én aan groei van de organisatie. Het meest recente voorbeeld is Triodos waar we eind juni gestart zijn met een trainingsprogramma voor de afdeling klantcontact. Maar andere voorbeelden zijn Aidsfonds en Defensie. Dat betekent ook dat medewerkers soms op eigen initiatief verdiepingstrainingen gaan doen. En dat het essentieel is dat medewerkers wel gestimuleerd worden maar keuzevrijheid ervaren om wel of niet deel te nemen.

2. Visie: Ik herinner me dat organisaties in het verleden vooral met ondersteuningsvragen kwamen als er een probleem was. Gedoe in een team, een reorganisatie etc. De laatste jaren ervaar ik meer en meer dat organisaties aan de slag willen met Verbindende Communicatie vanuit een bepaalde visie: ‘wij willen op een meer verbindende manier samenwerken’ of ‘we willen bijdragen aan een lerende organisatie door elkaar constructief feedback te geven’ of ‘door het nieuwe werken en/of zelforganisatie willen we extra aandacht hebben voor hoe we communiceren’. Naast eerdergenoemde namen zijn voorbeelden hiervan het COC (die is begonnen om feedback o.b.v. Verbindende Communicatie in de HR-cyclus in te bouwen), de Politie (om medewerkers tools te geven om in verbinding te zijn met zichzelf, de ander en hun omgeving) en Mentaal Beter. Deze laatste werkt op basis van zelforganisatie (Holacracy) en ziet Verbindende Communicatie als nuttige aanvulling daarop.

3. Structureel: Als derde ontwikkeling zie ik meer en meer organisaties terugkomen, meestal omdat ze de effectiviteit en de noodzaak van Verbindend Communiceren hebben ervaren. Bijvoorbeeld Infomedics, waar we 5 jaar geleden het management hebben getraind, vorig jaar alle medewerkers en na de zomer de nieuwe teamleiders een 5-tal dagen training krijgen in Verbindend Leiderschap.

Maar ook Cavent en Bo-ex die alle nieuwe medewerkers training aanbieden in Verbindende Communicatie. L’Oréal en Waterschap Hollandse Delta waar we onderdeel zijn van de interne academie. En, niet te vergeten, Nyenrode waar we dit jaar voor de derde keer een team trainen dat in de afgelopen jaren twee keer een andere samenstelling heeft gekregen.

Zoals gezegd veel om te vieren. Valt er ook nog iets te wensen? Jazeker! Ik zou graag bij willen dragen aan organisaties die een aantal van de onderliggende principes van Verbindende Communicatie door willen voeren in hun structuur. Een participatieve besluitvormingsstructuur, waarnemingen en behoeftes als basis voor ontwikkelgesprekken, afspraken over conflictoplossing e.d. Wie weet wat het komende jaar gaat brengen…

Als je interesse hebt om de mogelijkheden van een in-company programma in jouw team of organisatie te verkennen kom ik graag een keer langs voor een afspraak. Je kunt me bellen op 06-16914452 of mailen via martin@ai-opener.nl . Wie weet tot horens/ziens!

Martin van der Meulen

Onderwijs:
Albeda, Hogeschool R’dam, KoersVO, Nyenrode, Etty Hillesum Lyceum

Zorg:
Cavent, Abrona, Rijnstaete, Mentaal Beter, Amerpoort, Albert Schweitzer Ziekenhuis

Overheid:
Politie, Defensie, ministeries VSW/SZW, Gemeente Groningen, COA

Diversen:
Aidsfonds, COC,Boex, Rondom Wonen, Apostolisch Genootschap

Commercieel:
Triodos, Infomedics, BPD, L’Oréal, Verum