Praktijkvoorbeeld – ‘Het afdelingshoofd’

Niet lang geleden leidde ik een online training over empathievol leiderschap en communicatievaardigheden voor executives en managers. Tussen de sessies in had ik de groep een oefening meegegeven. Ik had ze gevraagd precies bij te houden op welke momenten er prettige of onprettige gevoelens bij hen getriggerd werden en aan te geven welke waarneming de aanleiding was voor die gevoelens. Dan konden ze die gevoelens in verband brengen met vervulde of onvervulde behoeften.
Eén afdelingshoofd vertelde dat hij een doorbraak had gehad. Door zijn gevoelens en behoeften de hele werkdag nauwgezet bij te houden had hij op een nieuw niveau begrepen welke zaken hij kon beïnvloeden en welke zaken buiten zijn invloedssfeer lagen of uiteindelijk te veel moeite kostten om naar zijn hand te zetten. Zijn gevoel dat hij overweldigd was, had plaatsgemaakt voor een overzicht van specifieke acties waarvan hij nu inzag dat hij er controle en macht over had. Hij vertelde dat deze nieuwe helderheid hem had opgelucht en nieuwe energie had gegeven.

Met toestemming van de uitgever overgenomen uit: Marie Miyashiro – De empathiefactor – Uitgeverij Business Contact – ISBN 978 90 470 0518

Martin van der Meulen

Wil je zelf ook helderheid krijgen over het nemen van je eigen verantwoordelijkheid en de grenzen daarvan? Leren hoe je kunt communiceren met compassie zonder je eigen belang te vergeten? Klik hier voor meer informatie.