Vaccinatie en polarisatie

Vorig jaar rond deze tijd schreef ik een blog over Corona, oplopende emoties en empathie. Nu voel ik me geprikkeld om opnieuw wat te schrijven. Omdat ik bezorgd ben over de polarisatie die lijkt toe te nemen rond wel/niet vaccineren en de ingevoerde coronapas. En ik het iedereen gun om juist nu het bewustzijn en de tools van Verbindende Communicatie te gebruiken. Mijn ervaring is namelijk dat dat helpt om me op een vreedzame manier te verhouden tot de verschillende meningen. En zo begrip te krijgen voor andermans drijfveren. Ook als ik het niet eens ben met de keuzes die die ander maakt.

Ik zal het concreet maken door twee oordelen naast elkaar te zetten en op zoek te gaan naar de mogelijke behoeftes daaronder. Om geen verkeerde verwachtingen te wekken: ik kan en wil niet bepalen of argumenten ‘waar/niet waar’ of ‘zwaarwegend/nietszeggend’ zijn. Volgens mij zijn er genoeg andere plekken waar je daarvoor terecht kunt :-). Tegelijkertijd ben ik natuurlijk niet neutraal omdat ik zelf ook keuzes maak waarmee ik mijn eigen behoeftes probeer in te vullen. Zoals ik met het schrijven van dit blog bijvoorbeeld de behoefte heb om bij te dragen aan verbinding en wederzijds begrip. Laten we beginnen ….

Zoals gezegd zet ik twee oordelen of uitspraken naast elkaar aan beide zijden van het spectrum en doe ik een poging om die te vertalen in behoeftes. Voordat je begint te lezen wil ik je echter een verzoek doen. Ben je bereid om de ‘Ja maar, het is toch logisch dat…’ en de ‘Nee, natuurlijk werkt dat niet zo…’ die wellicht bij je opkomen bij het lezen even te parkeren? En je aandacht te richten op de genoemde behoeftes en wat die voor je betekenen?

“Door invoering van de coronapas word ik feitelijk gedwongen om me te laten vaccineren.”

Wat ik vooral meen te horen in deze uitspraak is:

  • Een behoefte aan (keuze)vrijheid en fysieke integriteit. Deze persoon heeft er waarschijnlijk bewust voor gekozen om zich niet te laten vaccineren. En omdat een testbewijs nu verplicht is voor allerlei locaties en evenementen en dat extra werk en inbreuk op iemands fysieke integriteit met zich meebrengt ervaart deze persoon dat haar/zijn behoefte aan keuzevrijheid onvoldoende wordt ingevuld.
  • En/of een behoefte aan lichamelijk welbevinden/gezondheid en veiligheid. Omdat er, door de recente ontwikkeling, nog geen lange termijneffecten bekend zijn van de vaccins kiest deze persoon er bewust voor om zich (nog) niet in te laten enten. En/of de persoon schat voor zichzelf het gezondheidsrisico door inenting groter in dan door een mogelijke besmetting.
  • En/of een behoefte aan erkenning/acceptatie. Wellicht merkt deze persoon dat hoe meer mensen er zijn gevaccineerd hoe meer hij/zij wordt aangekeken op de keuze om zich niet te laten vaccineren.
  • En/of een behoefte aan vertrouwen/ruimte. Misschien maakt deze persoon zich zorgen dat de coronapas het begin van een hellend vlak is. Waarbij mensen in de toekomst verder beperkt kunnen worden in hun bewegingsvrijheid als ze niet aan bepaalde voorwaarden voldoen.

“Terecht die coronapas. Als mensen zich niet willen laten vaccineren moeten ze maar wegblijven op drukke plekken of moeite doen om zich te laten testen.”

Wat ik hierin vooral meen te horen is:

  • Een behoefte aan (fysieke) veiligheid en zekerheid. Door zich te laten vaccineren heeft deze persoon het idee het risico om besmet te worden en ernstige consequenties te verminderen. Door vooral contact te hebben met mensen die gevaccineerd zijn of getest probeert de persoon dat risico verder te verkleinen.
  • En/of een behoefte aan eerlijkheid/balans en rekening houden met elkaar. Vanuit de gedachte dat vaccinatie verspreiding van het virus voorkomt wil deze persoon wellicht dat ook mensen die zich niet laten vaccineren delen in de lasten om verdere verspreiding te voorkomen.
  • En/of een behoefte aan erkenning/bevestiging. De bewuste of onbewuste gedachte dat mensen die zich niet willen laten vaccineren dom of een complotdenker zijn. Én dat deze persoon vindt zelf de juiste, beargumenteerde keuze te hebben gemaakt door zich wel te laten vaccineren en daarmee bij te dragen aan een oplossing.

Ik ben benieuwd om van een aantal van jullie te horen/lezen wat dit uitpluizen van behoeftes bij je oproept. Én ik nodig je uit om de volgende keer dat je iemand spreekt over vaccineren of de coronapas ter sprake komt, open te informeren of te gokken naar de achterliggende behoeftes van die persoon. Ik hoop daarmee ook bevestiging te krijgen van de behoefte die ik in het begin noemde: bijdragen aan verbinding en wederzijds begrip!

Martin van der Meulen

 

Als je iets wil delen over wat dit blog bij je oproept kun je me dat laten weten via een korte e-mail. Ter informatie en om je tijd efficiënt te besteden: ik ben op voorhand niet geïnteresseerd in uitgebreide argumentaties over één van beide uitspraken.