Praktijkvoorbeelden

Symptomen van innerlijke vrede

Wees bedacht op symptomen van innerlijke vrede. Velen onder ons zijn inmiddels al in contact gekomen met innerlijke vrede en het is mogelijk dat het epidemische vormen gaat aannemen bij mensen overal om ons heen. Dit zou een serieuze bedreiging kunnen vormen voor het voortdurend ontstaan van conflicten in de wereld. Sommige signalen en symptomen van innerlijke vrede zijn:

 • Een neiging om spontaan te denken en te handelen in plaats vanuit angsten gebaseerd op ervaringen in het verleden
 • Een onmiskenbaar vermogen om van elk moment te genieten
 • Een verlies aan interesse om over andere mensen te oordelen
 • Een verlies aan interesse om het doen en laten van anderen te verklaren
 • Een verlies aan interesse in het aangaan van conflicten
 • Een toenemend onvermogen om je zorgen te maken (dit is een zeer ernstig symptoom)
 • Veelvuldig voorkomende aanvallen van gevoelens van dankbaarheid
 • Warme gevoelens van verbondenheid met anderen en met de natuur
 • Veelvuldige lachaanvallen
 • Een toenemende neiging om dingen te laten gebeuren in plaats van ze teweeg te moeten brengen
 • Een toegenomen vatbaarheid voor liefde die anderen uitstralen, als ook een oncontroleerbare drang zelf liefde uit te stralen


Met toestemming overgenomen uit het Handboek Vredevolle Samenleving: www.geweldlozekracht.nl


Meer praktijkvoorbeelden

Informatie over trainingen

Downloaden herinneringskaartjes

Vul hier je e-mailadres in voor de nieuwsbrief:
logo CNVC De trainers van Ai-opener zijn gecertificeerd door het 'Center for Nonviolent Communication'..

KMO