Intention and Attention as Keys to NVC – ervaring

In de beschrijving van de workshop ‘Intention and Attention as Keys to NVC’ met Ruud Baanders en Bridget Belgrave, heeft iets mij geraakt waardoor ik me direct heb aangemeld. Wat dat is geweest weet ik eigenlijk niet meer, maar afgelopen week was het zo ver en heb ik de 3-daagse workshop gevolgd bij Ruud en Bridget.

Het was een kleine groep deelnemers, waardoor al snel een sfeer van veiligheid en vertrouwen ontstond. Veiligheid om te kunnen en durven oefenen, intenties uit te spreken en mezelf en de ander echt te ontmoeten. De voertaal was Engels en dat was goed te volgen voor de meesten van ons. Ruud heeft, daar waar nodig, vertaald en toelichting gegeven in het Nederlands.

Thema van de eerste dag was ‘from experience to intention’. In een mooie afwisseling van theorie en oefeningen maakten we kennis met een, voor mij nieuwe, manier van kijken naar intenties. ‘I set an intention for the future, based on my present needs’.

De basis is een behoefte. Welke behoefte wil ik vertalen in een intentie?

Een intentie kan concreet zijn en specifiek of juist meer abstract. Hoe concreter de intentie hoe makkelijker om er bij terug te komen en jezelf eraan te herinneren.

Ruud en Bridget hebben het proces om tot je intentie te komen, in 7 stappen uitgewerkt. Het was goed om met het eerste deel van dit proces te oefenen. We moesten allemaal wennen aan de nieuwe woorden en de opbouw in het proces van behoefte naar intentie.

Tijdens de tweede dag lag het accent op de aandacht. Aandacht en waarneming, aandacht en connectie, aandacht en aanwezigheid en hoe deze met elkaar in verbinding te brengen. De oefeningen die we hebben gedaan vond ik verrassend. Het is zo verhelderend om bewust stil te staan bij de manier waarop ik waarneem en hoe ik mijn aandacht kan focussen. Wat een verschillende informatie en gevoelens levert het op wanneer ik mijn aandacht smal, breed of op het oneindige richt. Het heeft ook direct effect op de ander wanneer ik in gesprek ben en mijn aandacht volledig focus op de ander, wat breder in de ruimte of focus op het grote geheel.

In de middag maakten we een begin met het leggen van de ‘floor map’. Om ons te helpen bij het internaliseren van alle stappen van het

‘7 Step Needs-based Intention making process’. In deze oefening ging het om zelfconnectie. In tweetallen legden we de eerste 6 stappen op de vloer. Iedere stap een eigen plek. Stap 1 begon met het verbinden met jouw behoefte en stap 6 was het zaaien van je intentie, vanuit wijsheid. Tijdens het doorlopen van de stappen heb ik ervaren hoe belangrijk het is om mijn intentie zorgvuldig te onderzoeken, te omschrijven en te voelen. Om vervolgens de stap te kunnen maken waarin ik mijn intentie in de wereld zet. Ik werd diep geraakt tijdens deze laatste stap. Een bewust moment wat echt een verschil maakt. Het is niet zomaar een intentie. Ik heb een zaadje geplant.

Mooi! Zoals Bridget het omschrijft: “Let the intention do it’s own work. Just plant the seed”.

De derde en laatste dag. De laatste stap van het proces werd vandaag toegelicht. Stap 7 Pulse it. Nadat je een intentie hebt gezet ga je gedurende de tijd heen en weer tussen je behoefte en je aandacht (cycling). Pulsing is het (regelmatig) terugkeren naar je intentie om er weer verbinding mee te maken.

Als afsluiting van vandaag een oefening in ‘real life’. Met een van tevoren gezette intentie gingen we naar buiten om te oefenen met ‘cycling your attention and pulsing your intention’. Dit leverde verrassende momenten en ontdekkingen op voor de deelnemers én de mensen in de winkels J.

Het waren drie volle dagen. Vol met inzichten, herkennen van eerdere ervaringen en nieuwe theorie. Kennismaken met nieuwe mensen die op een vergelijkbare manier in de wereld willen staan, een bewuste keuze maken voor en met Geweldloze Communicatie en samen willen oefenen. Vol met heerlijke lunches, verzorgd door Djoj. En vooral vol met de inspirerende en liefdevolle manier waarop Ruud en Bridget hun kennis en ervaring wilden delen met ons.
A very big Thank You!

Anne